Sorumluluk İle İlgili Sözler

• "Sorumluluk insanların en fazla korktukları şeylerden birisidir, ama bizi hem erkek ve hem de kadın olarak en fazla geliştiren de odur." (Frank Crane)

• "Sorumluluk, insanı eğitir." (Wendell Phillips)

• "Sorumluluk büyük olmanın bedelidir." (Winston Churchili)

• "Hayatın kendilerine borçlu olduğunu düşündükleri için başkalarının omuzlarında taşınmak isteyen insanlar vardır. Bunlar, hayatın yükünü birlikte kaldırmamız ve birlikte çekmemiz gerektiğini anlamamış olanlardır." (Henry Ford II)

• "Çok az şey, bir insana sorumluluk vermek ve ona güvendiğinizi belli etmek kadar onun gelişmesine hizmet eder."(Booker T. Washington)

• "Her doğru, insana bir sorumluluk, her fırsat bir zorunluluk ve sahip olduğu her şey de ona bir görev yükler." (John D. Rockefeller Jr.)

• "Kendisini anında bir vazifeye adayabilmek, sorumluluk duygusunun nasıl bir şey olduğunu iyi bilen ruhsal istikrarı ifade eder." (Dağ Hammarskjöld)

• "Sorumluluğu kabul edebilmek, insanın değerinin ölçütüdür." (Roy L. Smith)

• "İnsan, yaşadığı sorunlardan dolayı çevresini suçlamaktan vazgeçmeli, dinsel ve ahlakî değerler çerçevesinde irade gücünü ve sorumluluk duygusunu artırmak için çalışmalıdır." (Albert Schweitzer)

• "Herkes kendi kapısının önünü temizlerse, her yer tertemiz olur." (Anonim)

��� "Halkalardan biri gevşerse, zincirin tümü kopar." (Anonim)

• "Sorumlusu olmadığımız şartlara verdiğimiz tepkilerden sorumluyuz." (Allan Massie)

• "Esas isimiz, uzakta hayal meyal duran bir şeyi görmeye çalışmak değil, önümüzde açıkça duran işi yapmaktır." (Thomas Cariyle)

• "Bizler, kendimizin değil, Tanrı'nın hizmetkarlarıyız." (Thomas Chatterton)

• "İnsan, sadece sorumluluk üstlenerek, zihnini sağlam ve dengeli bir şekilde geliştirebilir." (John Dewey)

• "însan ırkinin büyük çoğunluğu, tek basma eyleme geçme sorumluluğundan, kaçma eğilimi göstermektedir." (Francis Galton)

• "Çalıştığınız departmanda dereceniz ne kadar yüksek olursa-olsun, en aşağı derecede bulunan kişinin sorumluluğu da size aittir." (Bessie R. James ve Mary Waterstreet)

• "Kendisine çok şey verilmiş olandan, çok şey yapması beklenir." (İncil)

• "Özgürlük, sorumluluk demektir. Bir çok kişinin özgür olmaya cüret edemeyişinin nedeni de budur." (George Bernard Shaw)

• "Sahip olduğum en önemli düşünce, Tanrı'ya karşı duyduğum sorumluluk duygum olmuştur." (Daniel Webster)

• "Ulu Tanrı'ya yaraşır şekilde çalışmayan, hem kendisi, hem de diğer insanlar için mutluluk duymadan çalışandır." (Thomas Cariyle)

• "Tanrı'nın sürekli olarak kendisin! gözlediğini bilerek hayatı boşa harcama korkuşu kadar insanı canlı tutan hiçbir şey olmadığı gibi, sorumluluklarının neler olduğunu hatırlaması kadar insanın dürüstlüğünü yücelten başka bir şey de yoktur." (Pazartesi Kulübü Vaazlarından)

• "Sorumluluk, kapasite ve güçle elele yürür." (J. G. Holland)

• "Sorumluluk kolaylıkla Tanrı'nın, kaderin, şansın ya da bir komşunun omuzlarına yükleniverecek olan bir yüktür. Astrolojinin önemli olduğu zamanlarda bunu bir yıldıza yüklemek de olağan sayılırdı." (Ambrose Bierce)

• "Kişi, sorumluluğum! bir başkasına devredebilir, ama onunla elele giden karar verme yetkisini devredemez." (Benvenuto Cellini)

• "Herkesin işi haline gelmiş bir iş, aslında hiç kimsenin işi değildir." (İngiliz Atasözü)

• "Önceliklerimiz zorunluluklarımızdan daha büyük olamaz. Haklarımız, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece korunurlar." (John F. Kennedy)

• "Düzgün bir insan olabilmek için, sorumluluk üstlenen birisi olmak gerekir." (Antoine de Saint - Exupery)

• "Sevgili Brütüs hata yıldızlarımızda değil, aşağıda olduğunu düşünen bizlerde." (Shakespeare)

• "Sorumluluk, her iki ucu da görünmeyen ve yalnızca ortasını görebildiğimiz bir ipe benzer." (William McFee)

• "Kişinin sahip olduğu erdemler ya da bilgelik kendisin! nadiren mutlu etse de, budalalıkları ve kötü huyları başkalarını sıkça mutsuz eder." (Samuel Johnson)
 Bu makale şu konularla ilgili olabilir :sorumluluk ile ilgili atasözleri - sorumluluk ile ilgili şiir - sorumluluk ile ilgili kompozisyon - sorumluluk ile ilgili hikayeler - sorumluluk nedir - sorumluluk ile ilgili özlü sözler - sorumluluk ile ilgili sözler kısa - sorumluluk ile ilgili sözler atatürk -

Yorumlar