Kibir ile ilgili sözler

"Şüphesiz eğer kibirlenirsen Allah seni hor kılar."  Hz. Ali

"Başkalarının gururuna dayanamayışımız; kendi gururumuzu incittiği içindir." ha Rochefaucauld

"Nitekim İmam Cafer-i Sadık (tanrı ondan razı olsun) zaman-zaman kendi nefsinin tezkiyesini (aklar) yapar, halifelere ve padişahlara iltifat etmezdi." Mevlana

Ona kibrinin sebebini sordular.
O “ Hâşâ ben kibirli değilim, fakat ben kendi varlığımdan çıktığım vakit onun (Tanrı’nın) kibri, beni mahvediyor ve benim kibrimin yerine geçiyor.Mevlana

Hadis:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir adam, nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki, birden yere battı Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek"HadisNo:5226

"Kötülüklerin hepsi gururdan doğar."

"Evveli korku, sonu özür olan bir günah, kulu Hakk'a yakınlaştırır. Evveli güven, sonu kibir olan bir ibadet kulu Hakk'tan uzaklaştırır."

"Kalbinde hardal tanesi ağırlığında kibir bulunan kimse cennete giremez." Hadis-i Şerif, Müslim

"En çok horluğu, kendini büyüten kimse elde eder."  Hz. Ali

"Şerafet ve yüceliğin afeti kibirdir."  Hz. Ali

"Başka insanları hor gören kişiler, başkalarından çok kendilerini alçaltmış olurlar." H. Casson

"Kibir sayesinde (ilahi) gazap ortaya çıkar."  Hz. Ali

Hadis:Resulullah (sav) buyurdular ki: Kıyamet günü, mütekebbirler küçük karıncalar gibi haşrolunurlar Onları her yönden zillet bürümüştür Cehennemde Büles denen bir hapishaneye sevkedilirler Ateşlerin ateşi onları bürür Cehennem ehlinin irinleri kendilerine içecek olarak verilir Bu içeceğe tinetu`l-habal denir"HadisNo:5221

Hadis:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kişi kendisini (halktan büyük görüp) uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete duçar olur"HadisNo:5222

Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri (de) âyetlerimden yakında uzaklaştıracağım. (Onlar) her mu‘cizeyi görseler de (yine) ona îmân etmezler. Hem hidâyet yolunu görseler, onu yol edinmezler. Fakat azgınlığın yolunu görseler, onu (hemen kendilerine) yol edinirler. Bunun sebebi, şübhesiz onların âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil kimseler olmalarıdır.

A‘râf 206 - Sayfa No: 175

"Alçak yerde tepecik,kendini dağ sayar. " ŞİNÂSÎ

"İnsanların arasında en çok ahmak olan kimse, kibirli fakirdir."  Hz. Ali

" İnsanlar arasında kendini ayıplamak kibirdendir, ya da medh edilmeği sevmektendir ki birbirine yakındırlar."    Abdülhakim Arvasi

"En büyük ahmaklık yoklukta/fakirlikte böbürlenmektir."  Hz. Ali

Kendimizi her şeyden çok severiz."

"Eğer başkalarını aşağı görmeseydik, başkalarının yüksekten bakmalarından yakınmazdık."

"En beğendiği adamdan daha aşağı olduğunu sanan tek bir kimse yoktur."
 
"Kibir, insanı günahlara düşmeye çağırır."  Hz. Ali

"Günahkâr insanların kendi mevkilerinden gelme kibri değildir." Mevlana

Hadis:Yakışıklı bir adam Resulullah (sav)`a gelerek: "Ben güzelliği seviyorum Gördüğünüz gibi bana güzellik de verilmiş Kimsenin beni, ayakkabı bağı bile olsa bu hususta geçmesinden hoşlanmıyorum Ey Allah`ın Resulü! Bu (haram olan) kibre girer mi?" diye sordu Aleyhissalatu vesselam: "Hayır! buyurdular Ancak kibr, hakkı ibtal, halkı tahkirdir!"HadisNo:5220

" Birçok kimseler, kendilerinde bulunduğu halde, başkalarında tefahur ve gururu sevmezler." Benjamin Franklin)

"Kibirden sakın ki şüphesiz kibir tuğyanın esası ve Rahman'a isyandır."  Hz. Ali

Hadis:Bir diğer rivayette: "Kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan bir kimse cehenneme girmez Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete girmez" buyrulmuşturHadisNo:5219

"Başkalarının gururuna tahammül edemeyişimiz, kendi gururumuzu incittiği içindir." (La Rochefaucauld)

"Tekebbürden sakın. Zira o en büyük günahlardan, en alçak ayıplardan ve şeytanın ziynetlerindendir."  Hz. Ali

Hadis:Resulullah (sav): "Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!" buyurmuştu Bir adam: "Kişi elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever!" dedi Aleyhissalatu vesselam da: "Allah Teala hazretleri güzeldir, güzelliği sever! Kibir ise hakkın ibtali, insanların tahkiridir" buyurdularHadisNo:5218

 Şübhesiz ki âyetlerimizi yalanlayıp, ona karşı kibirlenenler yok mu, onlara gök kapıları açılmaz ve deve, iğne deliğine girinceye kadar (onlar) Cennete giremezler. İşte suçluları (kâfirleri) ise, böyle cezâlandırırız!

A‘râf 146 - Sayfa No: 167

"Alçak yerde tepecik, kendini dağ sayar." (Şinasi)

"En çirkin huy kibirdir."  Hz. Ali

 Hadis:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala hazretleri şöyle dedi: "Büyüklük ridamdır, izzet de izarımdır Kim bu iki şeyde benimle niza ederse ona azab veririm"HadisNo:5217

(Onlara: ) “İçinde ebediyen kalıcı kimseler olarak Cehennemin kapılarından girin!” denilir. Artık kibirlenenlerin yeri ne fenâdır!
A‘râf 40 - Sayfa No: 154


"Yoksa nefse ait bir kibir değildir." Mevlana

Mü’minûn 46 - Sayfa No: 344
Sonra Mûsâ’yı ve kardeşi Hârûn’u, âyetlerimizle ve apaçık bir delil ile Fir‘avun’a ve onun ileri gelenlerine gönderdik, fakat (onlar) kibirlendiler; zâten büyüklük taslayan bir kavim idiler.

Böylece (kibirle) nefsine zulmedici olarak bağına girdi. “Bunun (bu bağın) ebedî olarak helâk olacağını sanmıyorum” dedi.

Enbiyâ 19 - Sayfa No: 322


Böbürlenme, üstünlük ve büyüklük taslayıp insanlara tepeden bakmak dinimizce yasaklanmıştır. Üstünlük yanlızca takva iledir. Bizde sizlere Kuran-ı Azimüşşan'daki kibri kötüleyen ayetleri derledik.

Zümer 72 - Sayfa No: 465

Hadis:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıskançlıktan bir nevi var ki Allah sever; bir kısmı da var ki Allah onu sevmez Allah`ın sevdiği kıskançlık, kişinin (mehariminden haram kılınmış bir fiil görmesi ile) şüphe halinde duyduğu kıskançlıktır Allah`ın sevmediği kıskançl��k, şüphe olmadan kıskançlık duymasıdır Aynı şekilde bir kısım gurur vardır ki Allah hoşlanmaz, bir kısmı da var, Allah hoşlanır Allah Teala`nın sevdiği gurur, kişinin savaş sırasında ve sadaka verme esnasında nefsine güvenerek duyduğu gururdur Allah`ın buğzedip sevmediği gurur ise, taşkınlık ve övünme sırasında duyduğu gururdur"HadisNo:5227 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :kibir ile ilgili atasözleri - kibir ile ilgili hadisler - kibir ile ilgili ayetler - kibir ile ilgili sözler mevlana - kibir nedir - kibir ile ilgili hikayeler - kibir mevlana - kibir ile ilgili yazılar -

Yorumlar