Güzel ahlak ile ilgili sözler

İstemeden, kendini zorlamadan insanda meydana gelen meleke, yani yerleşmiş huy, seciye, tabiat. İnsanın sözleri, hareketleri ve davranışları ahlakına bağlı olarak meydana gelir. Kötü huylardan kurtulup, iyi huylu olma yollarından bahseden ilme, Ahlak ilmi denir.

Ahlak ilmi, İslamiyette sekiz yüksek dini ilimden biridir. İnsanlar, iyiliğe, güzelliğe ve yükselmeye elverişli olarak doğarlar. Hiç kimsenin huyu yaradılışındaki gibi kalmaz. İyi veya kötü yönde değişir. Böyle olmasaydı, peygamberlerin gönderilmesine lüzum kalmazdı. Halbuki onlar insanları hep iyiye, doğruya çağırmışlardır.

Peygamber efendimiz, ’Ahlakınızı iyileştiriniz.’ buyurmuştur. İlim adamları çocuklarını terbiye etmişlerdir. İyi ve güzel ahlakın temeli, ilahi vahye dayanan dindir. Ancak dine dayanan ahlak müessesesi insanların ruhlarını tatmin eder, huzura kavuşturur ve maddi-manevi yükselmelerini sağlar.

Güzel ahlak ile ilgili sözler

“Güzel ahlak, senden kesilen akrabanı ziyaret etmek, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir “ [Beyheki]

"İnsanın doğası hem iyi, hem kötüdür." Yand Hsiung

"Bütün herşeyin orijini doğadan gelir ve tekrar doğaya döner.:" Chuang Tzu

“Oyuncak sanmayın ahlâk-ı milli,rûhî millidir.Onun ilkâsı en korkunç ölüm,mevt-i külli'dir.” Mehmet Âkif ERSOY

“İyi huylu bir insanın hayatı,yer yüzü cennetidir.”

"Hiçbir şey erdemden daha güzel değildir." Mingjiao

"Ahlak bütün sivil yasaların amacı ve hedefidir. Ahlaki değerlendirmeler adalet
yönetiminden ayrı düşünülemez. Bir insan evinde havasızlık içerisinde yaşayabilir mi?" John F. Dillon
 
"İnsanın doğasında beş erdem vardır: humanite (jen), doğru davranış (li), inanç,
doğruluk ve akıl." Han Yu

"İyi ve kötü, doğal ve ahlaki, insanın duygularına uygundur." David Hume

 "İnsan ne olduğunu anlamadan insan oldu." (Homo non intelligendo fit omnia.) Gianbattista Vico

“ İlim ve hünerle iyi ahlâk kazanmak,sizin elinizdedir.Elinde olan şeyi bırakıp başkalarına müracaat etmek,ahmaklıktır.” Mme'de STAEL

"İyi ve kötü, insanın doğal duygu ve davranışlarıdır." David Hume

"İnsanın doğası kötüdür." Hsun Tzu

"İnsanlar doğası itibariyle kötü oldukları için iyi olmayı isterler." Hsun Tzu

"İnsan doğası itibariyle kötü bir yaratıktır." (Vitiis nemo sine nascitur.) Horat

“ İyi ahlâklı ve erdemli iseniz,ömrünüzün son demlerinde size kimsenin veremiyeceği gücü onlar verirler.” Walter SCOTT

“Ahlâkı kötü insanlarla sohpet etme ki,günah irtikabına meyletmeyesin. “ İmam-ı Âzam (R.A.)

“Güzel huy zenginlik sayılır.” Hz.Ali (R.A.)

“Bütün cihanı araştırdım,iyi huydan daha iyi bir riyâkat görmedim.” Mevlana Celaleddin-i Rûmî (Ks.)

"Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz." Kur'an, A'raf Suresi:31

"Soylarınız ahlakınızdır, soplarınız da yaptığınız işler." Hz.Muhammed

"Hiçbir miras dürüstlük kadar zengin değildir." William Shakespeare

"En büyük sayıda insanın en büyük mutluluğu ahlak ve yaşamanın temelidir." Jeremy Bentham

“Milli ahlâk olmayan yerde millette medeniyette olmaz.” Ziya PAŞA

"Ahlak ilmi faziletler ve reziletler ilmidir ki, nefsi faziletlerle süsleme ve reziletlerden
koruma yollarını gösterir." Katip Çelebi
 
"Milyonla çalan mesned-i izzetteserefraz Birkaç kuruşu mürtekibin cayı kürektir."
Ziya Paşa

* Sâde bir sözdür,hikmetlerin en mücmeli:Tek halâs imkanı var:Ahlakımız yükselmeli.” Mehmet Âkif ERSOY

"Aklımda merak ve saygı uyandıran iki şey vardır: Üzerimdeki yıldız gibi parlayan cennet ve içimdeki ahlak yasası." Immanuel Kant

"Ahlak, bireyin içindeki sürü içgüdüsüdür." Friedrich Nietzsche

"İnsanın doğasında onu kavgaya sürükleyen üç şey vardır: Rekabet, güvensizlik ve şöhret." Thomas Hobbes

"Kendini sevme ve kendini koruma insanoğlunda hakim olan karakterlerdir." John Wise

"İnsanın doğası iyidir." Mencius
 

 

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :güzel ahlak ile ilgili özlü sözler - güzel ahlak ile ilgili atasözleri - güzel ahlak ile ilgili hadisler - güzel ahlak ile ilgili ayetler - güzel ahlak ile ilgili şiirler - güzel sözler - güzel ahlaklı sözler - güzel ahlak ile ilgili akrostiş şiirler -

Yorumlar