Öğrenci Koçluğu

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Antalya  Öğrenci Koçu

Öğrenci Koçu Kimdir ? Öğrenci kimliğindeki bireyin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde çözüm yaratıcı yaklaşımlarda bulunur. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur, yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini daha iyiye taşımasına yardımcı olur. Öğrencilerin okul, aile ve özel yaşamındaki başarı yolculuğuna profesyonel olarak koçluk yapmak isteyen bireyler, eğitimciler, danışmanlar, aileler ve kişisel gelişim profesyonelleri için düzenlenmiş bir programdır. Öğrencinin kendisini tanıması ve değerlendirmesi ile ilgili farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısını arttırır. Hedef koyması ve hedeflerine başarı ile ulaşması konusunda yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini bulunduğu yerden daha iyiye taşımasına yardımcı olur. Ailenin, öğrenci ile doğru iletişim kurması, öğrenciyi desteklemesi, öğrencinin beklentilerine, ulaşmak istediği sonuçları gerçekleştirmesinde

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Öğrenci Koçu Antalya

Öğrenci koçluğu, bütün bu sürecin sizin adınıza sorunsuz, çocuğunuz adına keyifli, doyumlu ve başarılı bir şekle dönüşmesinde gereksinim duyduğunuz rehberlik sürecidir. Bu çalışma içerisinde çocuğunuz; Kendisini kısıtlayan inançlarından kurtulur ve özgürleşir. Öğrenme yöntemini tanıyarak mevcut kapasitesini artırır. Hedeflerini net olarak belirler. Kendisine en uygun bölüm ve mesleğin ne olduğunu kavrar. Güçlü olduğu yönleri keşfeder. Kendisini olumlu bir biçimde ifade etmeyi öğrenir, empati becerisini geliştirir. Öğrenci Koçluğu Eğitiminin Amaçları; • Öğrencinin her anını programlamak , • Eğitim hayatını temel ve özel amaçlara göre planlamak, • Eğitimi veya özel olarak dersiyle ilgili problemleri tespit edip çözmek, • Sınava hazırlık sürecindeki bütün gerekliliklerin takibini yapmak, • Test çözümü takibini yapmak,

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Öğrenci Koçluğu Antalya

Koçluk neyi yaptığınızı, neyi yapmak istediğinizi, nerede olduğunuzu, nereye gitmek istediğinizi size fark ettiren ve yine koçluk hizmeti alan öğrencinin istekleri için neye ihtiyacı olduğunu bulmasına destek olan özel bir sistemdir. Koçunuz size bir şey vaad etmez, size ne yapmanız gerektiğini söylemez, sizin adınıza bir şeyler yapmaz, sizde mucizeler yaratmaz. Eğer koçlukta bir mucize varsa o da koçluk hizmeti alan öğrencinin kendisi hakkında öğrendikleri, fark ettikleri, şimdi ve gelecekte bu öğrendiklerini kendi hayatı, seçimleri için kullanmasıdır. Öğrencinin, okul yaşamını ve yaşamının diğer alanlarını düzenlemesini sağlamak amacıyla; soru sordurur, çözüm buldurur, yaratıcı düşüncelere yöneltir, harekete geçmesini sağlar. Öğrencinin kendisini tanıması ve değerlendirmesi ile ilgili farkındalığını arttırır. Ders ve okul başarısını arttırır. Hedef koyması ve hedeflerine başarı ile ulaşması konusunda yön gösterir. Yeni bakış açıları geliştirerek kendini bulunduğ

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Antalya Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu Nedir ? Pek çok öğrencinin tecrübesizlikle üstesinden gelmeye çalıştıkları ve zorlandıkları eğitim sürecinde büyük sorunlar ve iniş çıkışlar yaşadığı bir gerçektir. Aslında çoğu kez öğrenciler ne yapıp ne yapmamaları gerektiğini bilirler. Ama bilmek yapabilmek anlamına gelmediğinden bu bilinenler yaşama geçirilemediği için pek çok sıkıntılar yaşanır. Buda beraberinde başarısızlıkla sonuçlanır. Bu sıkıntılara ne okullar ne dershaneler ne de özel dersler çare olabilmektedir.Bu durumda aileler elleri kolları bağlanmış, ne yapacaklarını bilemeyen bir haldedirler. Öğrenci koçluğu; öğrenciler için çok önemli bir yol arkadaşlığıdır. Bu zorlu maratonda onların en büyük desteği olacaklardır. Öğrenciyi başarıya götürmek konusunda önemli bir görev üstlenmektedir. Öğrenci Koçluğunun Yararları • Öğrencilerde görülen disiplin problemleri büyük ölçüde azalır. • Yaratıcılığı ve başarıyı destekleyen bir eğitim ortamı yaratı

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Odaklanma Ve Motivasyon

Dikkat gereken işe, gerektiği kadar ve gerekli süre zarfında odaklanabilmektir. Herkes için gereklidir; bazen dikkatsizliğimiz yüzünden yanlış şeyler yapabiliriz. Çocuk olmak zaman zaman dikkatsiz, kontrolsüz davranışları, kıpır kıpır olma halini beraberinde getirse de dikkat dağınıklığı hem akademik hem de sosyal becerileri için gereklidir. Bilinçaltı adeta devasa büyüklükte bir üç boyutlu sinema arşivi gibi her veriyi depoluyor. Bizim her şeyi hatırlayabilmemiz ise bize sunulmuş olan büyük bir lütuf. Her şeyi hatırlamak durumunda olsaydık onca gereksiz veri bombardımanın altında çıldırırdık sanırım. Ömür boyu depoladığımız her veriyi bir anda hatırladığımızı bir hayal etsenize. Uyanık olduğumuz veya uyku içerisinde olduğumuz her an, dış dünyadan duyularımız aracılığıyla milyonlarca adet veri alıyoruz. Fakat bilincimiz bir anda sadece beş ile dokuz arasındaki veriye odaklanabilir. Siz, yedi haneli bir telefon numarasını hafızanıza kaydetmeye çalışırken ikinci bir

Eklenme Tarihi: 2016-02-02
Eğitim Koçluğu Nedir?

Öğrencinin öğrendiği yöntemler ile okul hayatında ve bütün yaşantısında üstün başarılar elde edilmesi ve uyarlamak amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliği sistemidir Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi amaçları doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu dönem içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, amaçlara ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar. Öğrenci Koçu, öğrencinin amaçlarına ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir. Öğrenci Koçu, öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar. Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. Eğitim koçluğunun faydaları nelerdir? →Mo

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
NLP ile Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu, NLP yöntemleri ile öğrencinin mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca öğrencinin kendi potansiyelini keşfetmesini ve kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişim ve gelişim sürecinden oluşur. Zihni yeniden programlayan NLP yöntemleriyle, zihindeki tüm olumsuzlukları olumluya dönüştüren, kişiyi hedefine odaklayan ve başarıya taşıyan bir programdır. Bu çalışma içerisinde çocuğunuz; Kendisini kısıtlayan (çalışkan öğrenciler sevilmez; matematiği hiçbir şekilde anlamıyorum; tembel öğrenciyim; kafam basmaz vb.) inançlarından kurtulur ve özgürleşir. Öğrenme yöntemini tanıyarak mevcut kapasitesini artırır. Hedeflerini net olarak belirler. Kendisine en uygun bölüm ve mesleğin ne olduğunu kavrar. Güçlü olduğu yönleri keşfeder. Kendisini olumlu bir biçimde ifade etmeyi öğrenir, empati becerisini geliştirir. Ailesi ile arasında bulunan bağları güçlenir. Sistemli ders çalı

Gösterilen Makale 1-7 (Toplam Makale 7)
Sayfa:1