NLP Merkezi

Neuro Linguistic Programming (NLP), kişinin, daha mutlu, daha bilinçli, daha üretici ve verimli olması için geliştirilmiş bir programdır. Bu program, bireyin hedef, belirlemesine ve bu hedefe en kısa yoldan ulaşmasına yardımcı olma çabasındadır. NLP, 'niçin' ile değil 'nasıl' ile ilgileniyor. "Nasıl başarılı olabiliriz?" "Beynimizi nasıl etkili kullanabiliriz? " gibi sorular soruyor. NLP sol beyin lobunu değil, yaratıcı, bütünleyici, bütün resmi görebilen ve hayal gücüne harekete geçirebilin sağ beyin lobunu kullanmaya ağırlık veriyor.

Neuro (nöro), zihinsel olarak hayatımızı nasıl düzenlediğimiz ile ilgili bir kavramdır. Nöro; görme, duyma, hissetme, tatma ve koku alma gibi nörolojik süreçleri ifade ediyor. Algılayabildiğimiz ve bilinç olarak adlandırdığımız her şey nöral pencerelerle beyne ulaşır.

Linguistik, kendimizle ve diğer insanlarla ilgili düşüncelerimizi düzenlemede dilin önemini belirtir. NLP başarılı davranışlar elde etmek için dilin etkili kullanımına yardımcı olur. Dil olmadan, bilinçli düşünceyi zihnimizde canlandırmamız çok zordur.

Programlama ise tekrarlanan davranış dizilerini ve düşüncelerimizi nasıl programlayacağımızı, nasıl düzenlediğimizi gösterir. Amaçlarımızı gerçekleştirebilmemiz, yaptığımız programlara bağlıdır. Hedeflerimize ulaşabilmek için düşünce ve davranışlarımızı en uygun şekilde seçebilmeliyiz. Bu güç bizde Vardır ve bu seçimi de biz yapmalıyız. NLP, belirlediğimiz hedefle ulaşabilmemiz için sinir sistemimizi organize etmenin tekniklerini de bize sunar.
 

NLP   (Nöro-Linguistik   Programlama),   düşünce,   dil davranış süreçlerini inceleyerek,  hedeflere nasıl ulaşılacağa öğreten mükemmellik üzerine bir çalışma alanıdır. NLP, öğrenme sürecini hızlandırır, sezgi yeteneğini güçlendirir, seçenekle ve esnekliği artırır. Ayrıca bu yöntemle, kişi, bilinçaltının gücün kendi yararına kullanabilir.

Bu sistem, hızlı kişisel gelişim sağlayabilen, zihin potansiyeli ni en yüksek seviyeye çıkarabilen ve uygulama yelpazesi gen| çok güçlü bir araçtır. Bu yönüyle, NLP, "mükemmellik bilin değişim sanatı, performans teknolojisi, insanı anlama sistemi  istediği sonuçları elde etme yöntemi" şeklinde tanımlanabilir.

 

NLP Diploma Eğitimi


Bebekliğimizden beri zihnimizde oluşturduğumuz olumsuz düşünce kalıplarını, bizi güçsüzleştiren inançları, kötü alışkanlıkları, korkuları veya olaylara karşı verdiğimiz olumsuz tepkileri değiştirmeye yarayan teknikler içeren bir sistemdir. Bir nevi zihni yeniden programlama çalışması da denebilir.

1970’li yılların başında Richard Bandler ve John Grinder tarafından oluşturulmuş, bugüne kadar tüm dünyada pek çok kişi tarafından kullanılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır.
NLP iletişim sistemleri, Gestalt Terapisi ( Fritz Perls), Aile Terapisi (Virginia Satir) ve Hipnoterapi’de ( Milton Erickson) kullanılan tekniklerin, kalıpların bir araya gelmesinden oluşmuş, pozitif değişimi amaçlayan etkin ve başarılı bir sistemdir.

NLP' yi tanımak, günlük yaşam içerisinde en çok kullanılan tekniklerini öğrenmek ve NLP' ye etkili bir giriş yapmayı arzulayanlara yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır. Bireysel gelişim amaçlı olup kişilerde davranış ve duygu düzeyinde değişiklikler meydana getirme ve bilinçaltını yeniden programlama üzerine planlanmış bir eğitimdir. Bu eğitim sizlere; yepyeni bir gelişim ve düşünce süreçleri dünyasına açılacak harika bir kapı açıyor. Bu kapıdan içeriye girdiğiniz zaman; içeridekiler yalnızca sizi etkilemeyecek, çevrenizdeki tüm insanları da etkileyecek!

NLP Diploma sertifika eğitim programına katıldıktan sonra bu büyülü yolculuğa devam etmek istemeniz halinde NLP Practitioner, NLP Master Practitioner ve NLP Trainer sertifika programlarına katılabilir ve sizde bir NLP Eğitmeni olabilirsiniz.

NLP Diploma Eğitim İçeriği:

 

• NLP Nedir?

 

• Zihin, Dil ve Davranış İlişkisi


• NLP, Nasıl Fark Oluşturuyor?


• NLP'nin Varsayımları


• Şartlanmalar ve Öğrenilmiş Çaresizlik


• Temsil Sistemleri

 

• Bilinç ve Bilinçdışı Zihin Arasındaki Farklar

 

•NLP'nin 4 Dayanağı

 

• Farkındalık Çemberi ve Motivasyon Arttırma

 

• NLP Teknikleri ile Hedef Belirleme

 

• Hedefe Ulaşmak İçin İzlenecek Yollar

 

• Hedefe Ulaşmamızı Engelleyen Etmenler

 

• Time Line (Zaman Çizgisi)

 

• Time Line ile Hedef Çalışması

 


NLP Practitioner Eğitimi


NLP (Nöro-Lingüistik-Programlama) - Nöro-Lengüistik Programlama, zihin-dil arasındaki sürekli etkileşimin davranışlarımıza nasıl yansıdığını tarif eder ve insan yaşamında en etkili üç unsuraodaklanmıştır:

Nöro: Nörolojik sistem, vücudumuzun fiziksel fonksiyonlarını nasıl yerine getirdiği ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleme tarzı ile ilgilidir.

Lingüistik: Kullandığımız dil çevremizle ve kendimizle nasıl iletişim kurduğumuzu bağlıdır.

İçimizdeki dünyayla ve dışımızdaki dünyayla ilişki içindeyken, kullandığımız aracı konumundaki sistem “dil yapılarıdır”. Nörolojik yapımızın şimdiki girdi ve çıktı üretme yeteneği, onu halihazırda ne şekilde “programladığımız” konusuyla ilgilidir. Dil yapılarını kullanarak, nörolojimizi şu anda hangi dünyayı oluşturmak istiyorsak, onu  meydana getirecek biçimde programlıyoruz.

Programlama: Bilgisayar bilimlerindeki programlama kavramından alınmıştır ve hepimizin (fark ederek ya da etmeyerek) sürekli kullandığımız zihni süreçlere karşılıkgelir.

NLP, kişisel inanç, misyon ve vizyona odaklaşmaya, sadece birey olarak değil, daha büyük sistemlerin (aile, toplum, evren) bir elemanı olarak insanı anlamaya yönelik bir çerçeve sunar.


NLP Practitioner Eğitimine Kimler Katılmalı :

İletişim becerilerini geliştirmek, hedef belirlemek, daha olumlu bir yaşam sürmek ve ne istediğini bilmeyi arzulayan herkes.

Örgün eğitimin tamamlanmasının ardından NLP Practitioner Adayı 3 hafta boyunca 40’ar dakika boyunca sürecek süpervizyon hizmeti alacaktır.

Sertifikasyon:

7 günlük örgün eğitimin ve süpervizyonların başarıyla tamamlanması sonrasında NLP  Practitioner Adayı yetkinlik değerlendirilmesine tabi tutulur ve  değerlendirme sonunda “NLP  Practitioner” sertifikasını almaya hak kazanır.

NLP Practitioner Sertifika Programı, iki basamaktan oluşan profesyonel NLP eğitiminin ilk ve temel aşaması konumundadır. Daha sonra istenilmesi halinde katılınabilecek Master Practitioner seviyesindeki bir NLP eğitimi, uluslararası standartlara uygun bir şekilde düzenlenmiş bir NLP Practitioner eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmasını gerektirir.

 

NLP Master Practitioner Eğitimi
 

Bütün iyi iletişimciler tarafından kullanılan NLP tekniği mükemmel sonuçlar elde etmek amacıyla zihnin yeniden programlanması yöntemidir. Zayıflamak, özgüven kazanmak, kendinize daha çok güvenmek, daha sağlıklı ve kolay ilişkiler kurabilmek, iş yaşamında ya da sınavlarda daha başarılı olabilmek vb. gibi birçok konu üzerinde Beyin Dili Programlamasından faydalanılabilir.

Bireysel gelişim alanı içerisinde çok sıklıkla kullanılan NLP yöntemi, kişiyi kısıtlayan korku, duygu ve düşüncelerin, negatif etkileyen alışkanlıkların üstesinden gelerek, kişiyi kendi hedefleri doğrultusunda destekleyen ve yeni davranış alternatiflerinin oluşturulmasında destek sağlayan bir sistemdir. Kişinin geçmiş hayatındaki korku ve öfkelerden, sıkıntılardan, kısıtlayıcı inanç ve alışkanlıklarından kurtularak, alternatif seçenekler görebilmesi konusunda kişiye fayda sağlar. Daha çok seçeneği olan insan zorunlu tercihlerin dışında da seçim yapma şansı elde etmiş olur.

NLP Practıtıoner ve NLP Master Practıtıoner sertifika programlarına katıldıktan sonra, NLP Trainer sertifika programına dahil olabilir ve siz de bir NLP eğitmeni olabilirsiniz.

NLP Master Practıtıoner Eğitimini tamamlayanlar 2 günlük NLP Diploma Eğitimi açabilme, NLP work shop düzenleme, seminerler düzenleme, NLP tekniklerini kullanabilme yetkisine sahip olurlar.


Eğitim içeriği

 

Değerler

 

İnançlar

 

Meta programlar

 

Mantık seviyeleri

 

Modelleme

 

Zaman kodları ve zaman çizgisi

 

Dil kalıpları

 

Kişilik tipolojileri

 

Karakterler

 

NLP Teknikleri

 

Yeniden Çerçeveleme

 

Spesifik Olayları Silme

 

Farkındalık Çemberi

 

Kaynak Üçgeni

 

Swish Tekniği

 

Walt Disney Tekniği

 

Çapa Atma ve Çapa Çökertme

 

Yığınak Çapa Oluşturma

 

Time Line (Yaşam Çizgisi) de Hedef Belirleme

 

Tote Model

 

Alt Modalitelerle İnanç Değiştirme

 

Duygusal Bağımlılıktan Kurtulma Tekniği

 

İçimizdeki Çocuğu Ortaya Çıkarma Tekniği

 

Mantık Seviyeleri ile Modelleme

 

 Nlp Trainer Eğitimi

 

NLP insan deneyimi ve iletişiminin güçlü ve belirgin bir modelidir. NLP ilkelerini kullanmak, size her türlü insan hareketini hızlı ve kolay şekilde, kalıcı ve köklü değişimler yapmanıza izin verecek kadar detaylı tanımlama imkanı verir.

NLP Trainer eğitiminde bireyler, NLP eğitimi düzenleyebilmeleri için teorik ve teknik eğitim alırlar. NLP eğitmneliği, kişilerin kendileriyle ve meslekleri ile uyum içerisinde olmasını gerektirir ve bu uyumun denge içinde korunmasını sağlar.

Bireyler eğitim sırasında gerek meslekleri ile ilgili gerek hobi olarak yapmaktan hoşnut oldukları ilgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirirken, NLP tekniklerinin yaşamda kullanılmasında uzmanlaşırlar ve NLP teknikleri ile yaşamlarında çok başarılı ve mutlu olabilirler.

NLP Tranier Sertifika Eğitimlerine katılabilmek için, katılacak olan bireyin daha önceden NLP Practitioner ve NLP Master eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir.

Nlp Trainer Eğitimi, NLP Eğitimleri düzenlemek ve bu alanda sertifika verme yetkisine sahip olmak isteyen kişilere özeldir. Bu eğitimi alabilmek için, Pratisyen ve Master Eğitimlerinin başarıyla bitirilmesi gerekmektedir. NLP Trainer sertifikasına sahip olan bir kişi, Uluslararası geçerli NLP Pratisyen ve Master Sertifikaları vermeye hak kazanır. NLP Trainer ünvanına sahip olan birisi, NLP’yi temsil eder ve NLP’nin etik ve ahlaki kurallarına uymak durumundadır.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

NLP eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

İzmir’deki NLP eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki NLP eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya burayı tıklayabilirsiniz.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :nlp eğitimlerini - nlp master eğitimi - nlp eğitim programı -

Yorumlar