NLP Merkezi

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP Merkezi  
NLP Pratisyen Eğitimi

NLP Practitioner sertifika eğitim programında, kendinizle ve diğer insanlarla kurmuş olduğunuz iletişimi pekiştirmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı meydana çıkarıp, nasıl daha etkili bir şekilde kullanabileceğinizi, üretkenliğinizi geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini hayatınıza entegre etmeyi, tutsak ruh hallerinden kurtulup saniyeler içerisinde özgüven ve enerji dolu duruma gelebilmeyi ve bu sayede yaşam kalitenizi artırmayı öğrenirsiniz. NLP 1970’li yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş olan bir iletişim ve motivasyon modelidir. Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematikci – Gestalt Terapisi uzmanı Richard Bandler tarafından başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi yoluyla model haline getirilen NLP teknikleri Psikoloji, Sibernetik, Nöroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık günümüz dünyasında terapi alanının dışında, yönetim, eğitim, sağlık, aile, satış ve spor bilimlerinde de b

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP Merkezi  
Antalya NLP Merkezleri

Kişinin iç dünyası sorunlu, huzursuz, mutsuz ve karmaşa içindeyken ağzından olumlu veya pozitif ifadelerin çıkması mümkün değildir. Kişilerin iç dünyasının netleşmesine, dinginliğe ulaşmasına ve istediği yönde düşünce ve davranışlarının farkına varmasına ve değiştirmesine dönüştürmesine yardımcı olur. Kişinin farkındalığının gelişmesi demek, kendi hakkında olumlu ve gerçekçi değerlendirme yapabilmesi demektir. Bu durum, kişinin kendisiyle ilgili beklentilerinin gerçekçi olmasını sağlar. Özgüvenin yüksek olması demek, abartılmış biçimde "her şeyi yapabilirim, her şeye gücüm yeter" duygusu içinde olmak demek değildir. Güvenli kişi, kendisiyle ilgili gerçeklerin, neyi başarıp-neyi başaramayacağının farkında olan; değiştirebilecek ya da geliştirebilecekleri için çaba gösteren, değiştiremeyeceklerini kabul etmeyi ve bu haliyle kendini sevmeyi bilen kişidir. Özgüveni yüksek birey, kendisiyle ilgili bazı beklentileri gerçekleşmese bile kendini kabul etmeyi ve kendisiyle ilgili olum

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP Merkezi  
 NLP Eğitimi Antalya

NLP Master Practitioner Eğitimi; bütün pratisyen becerilerini ustalık ve zerafetle bütünleştirme düzeyidir. NLP Practitioner Sertifikası bulunan, NLP Pratisyen becerilerini uygulayabilecek uzmanlığı ve aynı anda birkaç kalıbı bir arada kullanabilme yeteneği sergileyen her pratisyen, istemesi halinde bu eğitime katılabilir, bu büyülü yolculuğa devam edebilir. Değerlendirme her pratisyen ile birebir görüşülerek yapılır. Kişisel müdahele yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz. Kendinde ve diğer insanlar üzerinde üzerinde ekolojik değişimi gerçekleştirmek için ekolojik bir çerçeve ve felsefeden yola çıkabilme yeteneği elde edersiniz. Kişisel temsil sistemleri, algılama filtreleri ve ileri dil kavramlarında ileri düzeyde gelişirsiniz. Bağlama göre gerektiği zaman içerik ve süreç arasında ileri geri gidebilme seviyenizi oldukça arttırırsınız. Çoklu takip yeteneği ile beraber akıl, duygu ve beden tercihine göre verimli durumları devam etti

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP Merkezi  
Antalya NLP Eğitimi

Bebekliğimizden beri zihnimizde oluşturduğumuz olumsuz düşünce kalıplarını, bizi güçsüzleştiren inançları, kötü alışkanlıkları, korkuları veya olaylara karşı verdiğimiz olumsuz tepkileri değiştirmeye yarayan teknikler içeren bir sistemdir. Bir nevi zihni yeniden programlama çalışması da denebilir. 1970’li yılların başında Richard Bandler ve John Grinder tarafından oluşturulmuş, bugüne kadar tüm dünyada pek çok kişi tarafından kullanılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. NLP iletişim sistemleri, Gestalt Terapisi ( Fritz Perls), Aile Terapisi (Virginia Satir) ve Hipnoterapi’de ( Milton Erickson) kullanılan tekniklerin, kalıpların bir araya gelmesinden oluşmuş, pozitif değişimi amaçlayan etkin ve başarılı bir sistemdir. NLP' yi tanımak, günlük yaşam içerisinde en çok kullanılan tekniklerini öğrenmek ve NLP' ye etkili bir giriş yapmayı arzulayanlara yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır. Bireysel gelişim amaçlı olup kişilerde davranış ve duygu düzeyinde deği

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP Merkezi  
Antalya NLP

Nöro Linguistik Programlama NLP , zihnimizin kullanma kılavuzudur. NLP, zihinsel programlarımızı istediğimiz ve ihtiyacımız olan yönde değiştirebilmemizi, bu sayede anında performansımızı artırabilmemizi, arzu ettiğimiz ruh haline geçebilmemizi, duygu, düşünce, davranış ve hayat tarzımızda çok hızlı bir şekilde olumlu değişimler yapmamızı sağlayan başarımızın yeni teknolojisidir. NLP, kişisel gelişim eğitimidir. Antalya NLP Eğitimi Kazanımları Bilinçdışı Zihnin Öğrenme Becerileri:Bilinçdışı zihnin çalışma ilkelerini öğrenerek, sizi sınırlayan olumsuz alışkanlıklarınızı ne şekilde öğrendiğinizi keşfedip, sizi hedeflerinize emin adımlarla götürecek yeni alışkanlıkları nasıl kazanacağınızı deneyimleyerek öğreneceksiniz. İletişim: Aileniz, arkadaşlarınız ve iş hayatınız içerisindeki diğer insanlarla iletişim etkinliğiniz önemli düzeyde artacak. Aynu zamanda kullanmakta olduğunuz dil ve kelimelerin bütün davranışlarınızı nasıl programladığını ve bunun da siz

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP Merkezi  
NLP Master Eğitimi

Değişimin Değiştiren Gücü, Nlp Master Practitioner Sertifika Programı İle Şuana Kadar Öğrendiğiniz Temel Nlp Bilgi Ve Tekniklerini Özümseyerek, Bu Temel Üzarine Yeni Öğrenilen Teknikleri Ekleyecek Ve Alet Çantanızı Daha Da Zenginleştireceksiniz. Nlp Master Practitioner Sertifika Eğitimi Gerek Eğitim İçi Uzmanlık Alanını Geliştirme Basamağında, Gerekse Bireylerin Nlp Tekniklerini Kendi Özel Ve İş Hayatlarına Uyarlama Sürecinde Süpervizyon Danışmanlık Desteği Sağlanarak, Öğrenilenlerin Bireyin Hayatına Entegrasyonunu Hedefler. Nlp Master Practitioner Eğitimi, Nlp'nin İleri Kalıplarını Öğretirken, Eğitimde Önemli Olanın "Bir Şeyleri Doğru Yapmak" Değil, Öğrenmenin Devamlılığı Ve Gelişim Süreci Olduğunu Gösterecektir. Eğitimin Amacı, Değişen Ortama Ayak Uydurabilme Ve Geri Bildirim Alıp Verme Yoluyla Değişim Sürecine Uymanızı Kolaylaştırmaktır. NLP Master Practitioner İçeriği: * Değerler * Metaprogramlar *

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP Merkezi  
NLP Merkezi

Neuro Linguistic Programming (NLP), kişinin, daha mutlu, daha bilinçli, daha üretici ve verimli olması için geliştirilmiş bir programdır. Bu program, bireyin hedef, belirlemesine ve bu hedefe en kısa yoldan ulaşmasına yardımcı olma çabasındadır. NLP, 'niçin' ile değil 'nasıl' ile ilgileniyor. "Nasıl başarılı olabiliriz?" "Beynimizi nasıl etkili kullanabiliriz? " gibi sorular soruyor. NLP sol beyin lobunu değil, yaratıcı, bütünleyici, bütün resmi görebilen ve hayal gücüne harekete geçirebilin sağ beyin lobunu kullanmaya ağırlık veriyor. Neuro (nöro), zihinsel olarak hayatımızı nasıl düzenlediğimiz ile ilgili bir kavramdır. Nöro; görme, duyma, hissetme, tatma ve koku alma gibi nörolojik süreçleri ifade ediyor. Algılayabildiğimiz ve bilinç olarak adlandırdığımız her şey nöral pencerelerle beyne ulaşır. Linguistik, kendimizle ve diğer insanlarla ilgili düşüncelerimizi düzenlemede dilin önemini belirtir. NLP başarılı davranışlar elde

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP Merkezi  
NLP Uzmanlığı Nedir?

Yeni bir dili öğrenme, bağımlılık tedavisi, stres, uykusuzluk, kilo alıp-verme, konsantrasyon bozuklukları, hiper aktivite, topluluk önünde konuşma, fobi tedavisi, insanlarla iletişim, öğrenme, farkındalık, motivasyon, duygulanım gibi davranışsal ve duygusal faaliyetlerin amaca yönelik, etkin kullanımını sağlar. NLP, bireyin içsel kaynaklarını farketmesi, bu kaynakları ihtiyacı olduğunda kullanabilmesi ve bunları geliştirerek yeni kaynaklar yaratabilmesi metoduna verilen ad. Nöro, beş duyumuz aracılığıyla algıladıklarımızın temsil edildiği sinir sistemini ifade ediyor. Dilbilimsel ise bu temsillerin kodlandığı, düzenlenip anlamlandırıldığı sözel ve sözel olmayan iletişim sistemleri demek. Programlama da zihnimizin şu anki çalışma biçimini belirleyip, arzu ettiğimiz hedef ve sonuçları gerçekleştirmek üzere sahip olduğumuz sinir ve iletişim sistemlerinin yeniden düzenlenmesini sağlıyor. NLP İş Yaşamınızda Size Neler Sağlar? Hedef belirlemek: Tüm duygu, dü

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP Merkezi  
İzmir NLP

Bu uygulamalı çalışma içerisinde bireysel ve profesyonel etkinliğinizi geliştirmek adına önemli beceriler kazanacaksınız. Bu eğitimden sonra gelişmiş ilişkilere, etkili iletişim kurmaya, çözüm odaklı yaklaşıma ve aldıkları sonuçların sorumluluğunu daha fazla yüklenmeye yönelik bakış açıları elde edeceksiniz. Değişimi istiyoruz ama yazılımımızı değiştirmeyi düşünmüyoruz hatta cesaret bile etmiyoruz. Bu sebeple değişim zaman zaman bize çok zor geliyor. NLP'nin büyücülüğü işte tam da bu noktada gizli. Beynimizin yazılımı olarak adlandırabileceğimiz zihinsel programımızı değiştirdiğimiz ya da kalitesini yükselttiğimiz anda, beynimizin performansında olumlu değişimlere tanık olacaksınız. Düşüncelerimiz, hissettiklerimiz, davranışlarımız ve hayatımız anında değişime uğruyor. NLP'yi insan beyninin yazılım kullanım kılavuzu olarak da tanımlayabiliriz. Antalya NLP Eğitim içeriği: NLP nedir? Zihin, Dil ve Davranış bağlantısı NLP Temel Çalışm

Gösterilen Makale 1-9 (Toplam Makale 9)
Sayfa:1