NLP

Eklenme Tarihi: 2012-03-28
Kategori: NLP  
NLP Motivasyon

Nlp, başarılı kişi ve organizasyonların bu başarılı sonuçları nasıl elde ettiklerini araştırarak diğer insanların da aynı ya da benzer sonuçlara ulaşmaları için onlara öğretilebilmenin tekniklerini geliştirir. NLP, modelleme yapmak için öznel deneyimlerin nasıl yapılandırıldığı, değerler ve inançların neler olduğunu ve duyguların nasıl oluştuğunu araştırır. NLP'nin kendi dili ve organize sistemleri vardır. Elinizdeki kitapta bunların hepsi açıklanmış, kişisel ve profesyonel olarak örneklendirilmiştir. NLP'nin sunduğu teoriler ve pratikler sizin yaşamınızın her yönünü tanımanızı sağlayacaktır. Böylece hem kendinizi hem de başkalarını daha iyi anlayabileceksiniz. NLP, kişinin bulunduğu durumdan daha iyi bir duruma gelebilmesi ve mükemmelleşmesi için bir takım çalışmaları kapsar. NLP, kişinin verimsiz, kısıtlayıcı inançlardan kurtulmasını ve bunların yerine daha olumlu inançlar kazandırarak, daha sağlıklı, mutlu ve başarı bir hayat sürmelerine ve geçmişin kötü izleri

Eklenme Tarihi: 2012-03-28
Kategori: NLP  
Neuro Linguistic Programming Nedir?

NLP, bireyi mevcut durumundan istediği duruma ulaştırmayı amaçlayan; ayrıca kişinin kendi mükemmelliğine ulaşmasını sağlayan, değişimin ve gelişimin sanatıdır. NLP, bir sanattır çünkü mükemmelliği yakalamış dahi insanları modeller Bu başarılı insanların ulaştıkları parlak sonuçları nasıl elde ettikleri ve bu başarılara yol açan düşünce ve davranış süreçlerinin başka insanlarda nasıl kopya edilebileceğini araştırır Bununla beraber NLP vasat ile mükemmeli ayıran en önemli hususlardan biri olan etkin bir içsel ve dışsal iletişimin nasıl kurulacağını öğretir Kısaca NLP kişinin kendisinin en iyi versiyonu olma sanatıdır. Duyguları en iyi betimleyen sezgisel algılama birçok erkekte genç yaştan itibaren körelir, anlamını yitirir. Bizler kendi geçmişimize göre bazı duyularımızı daha az, bazılarını daha çok kullanmışızdır ve buna devam ederiz. Sinema oyuncusu bir baba ile ressam bir annenin çocuğunun görselliği ve sezgisel konulardaki niteliği doğal olarak daha gelişmiş olacakt

Eklenme Tarihi: 2012-03-28
Kategori: NLP  
NLP Amacı

NLP, bakış açılarını ve davranış seçeneklerini artırma, zenginleştirme yöntemleri sunar. Çok seçenek sahibi olmak kişiyi mükemmelliğe yaklaştırırken, çok çeşitli bakış açılarına sahip olmak da olgunlaştırır. NLP'nin bakış açısını öğrenme aşamasıdır. Burada NPL'nin varsayımlarını çok iyi özümsemek gerekiyor. 'Sinir' olarak Türkçe'ye çevrilen "Neuro" kelimesi ile anlatılmak istenen, vücudun sadece %2'sini (genellikle 1369 gram civarında) oluşturan beynin ta kendisidir. Birçoğumuz beynimizi etkin ve bilinçli bir biçimde kullanamıyoruz. Çevremizde olan biteni beş duyumuzla algılayıp yorumluyoruz. Gördüklerinize, duyduklarımıza ve hissettiklerini ize inanıyoruz. Çevremizde olan biteni algılayıp yorumlamamız ve bu yorumun bize özgü olması, kişisel zillin haritamızın çerçevesini oluşturur. Bu kişisel harita bizim gerçekliğimizdir, yani bilim anlayışımızdır ya da bilincimizdir. Ancak herkesin zihin haritası farklıdır, bunun için kişilerin zihin haritaları gerçek dünyayı g

Eklenme Tarihi: 2012-03-28
Kategori: NLP  
NLP Bilimi

NLP, kişinin iç dünyası sorunlu, huzursuz, mutsuz ve karmaşa içindeyken ağzından olumlu veya pozitif ifadelerin çıkması mümkün değildir. Kişilerin iç dünyasının netleşmesine, dinginliğe ulaşmasına ve istediği yönde düşünce ve davranışlarının farkına varmasına ve değiştirmesine dönüştürmesine yardımcı olur. NLP bir sanattır çünkü tüm insanlar doğum anına kadar aynı süreçlerden geçerken doğumdan sonraki süreçten itibaren farklı bir yapıya, kişiliğe sahip olmasından dolayısıyla da tek ve özgün olduğunu kabul ederek bir sanat eseri olarak tanımlanmaktadır. Kişinin kendisinin en iyisi olabilme sanatıdır. NLP büyük ölçüde iletişimin kuram ve alıştırmalarını kabul eder. Bu bağlamda, insanın diğerleriyle olduğu kadar kendisiyle olan iletişiminden ya da kişisel bilgiden söz edilmektedir. NLP’nin ortaya konmasında iki ilkeden bahsedilebilir; Harita belli bir alan değildir cümlesi birincisini içine alır. Etrafımızdaki dünyaya beş duyumuz ve algılama şeklimiz sayesinde tepki

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: NLP  
NLP Sertifika Eğitimi

NLP Practitioner sertifika eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi pekiştirmeyi öğrenirsiniz. Bu eğitimde kendi potansiyelinizi ve öz kaynaklarınızı açığa çıkarıp, nasıl daha etkili biçimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni öğrenme stratejilerini yaşama entegre etmeyi, tutsak ruh hallerinden kurtulup saniyeler içerisinde özgüven ve enerji dolu hale gelebilmeyi ve böylelikle yaşam kalitenizi artırmayı öğrenirsiniz. NLP Practitioner eğitiminde, standart NLP bilgi ve teknikleri, teorik ve uygulamalı olarak verilir. NLP, beynimizin fonksiyonunu anlama ve onu en etkin şekilde kullanma tekniklerini öğreten bilimsel temele dayanan bir düşünce sistemidir. Tüm sistemlerde olduğu gibi kendi temelinde de bir mantıksal düzeni vardır. Bu düzeni çok iyi anlarsanız, sistemi çok iyi kullanabilirsiniz. Anlama yeteneğimiz ile bilincimizin içinde olan tüm algılar, beynimize sinir uçları ile ulaşır. Dil ise, düşüncelerimizi denetleme

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: NLP  
NLP Eğitim Proğramları

NLP pozitif bir düşünce sistemidir. Hayata çok karamsar ve negatif bakan biri NLP teknikleri ile bakış açısını değiştirip, içinde bulunduğu durumdan çıkıp hayata pozitif bakmayı ve pozitif düşünmeyi rahatlıkla öğrenebilir. İşin en güzel yanı ise kişinin bunu çok kısa bir sürede ve sadece kendi kaynaklarını kullanarak elde edebilmesidir. Kişisel başarılar, büyük ölçüde, karşılıklı güven ve anlayışın olduğu ortamlarda gerçekleşir. Böyle bir ortam ise ancak sağlıklı bir iletişimle sağlanabilir. İletişim bir süreçtir ve bu süreç, verici, mesaj, kanal ve alıcı olmak üzere dört ana unsuru içermektedir. Bu unsurlardan birinin gereken biçimde dikkate alınmaması, iletişimin veriminin düşmesine neden olmaktadır. Ayrıca, ortak olabilmesi için, iletişimin çift taraflı olması gerekmektedir. İletişimin sağlıklı olup olmadığı ancak, alıcıdan kaynağa doğru gerçekleşecek akımdan yani geri bildirimden anlaşılabilmektedir. Eğitim de bir iletişim sürecidir. Sağlıklı bir iletişim, başarılı bir e

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
NLP Ve Modelleme

NLP 1970li yıllarda dilbilimci John Grinder ve matematiki Richard Bandlerin alışmaları sonucunda ortaya ıkmıştır. NLP nin z modellemeye dayanır. Mkemmel performansa sahip olan başarılı bireylerin nasıl bu kadar başarılı olabildikleri zerinde yoğunlaşmışlardır .Tm insanların belirli bir takım becerileri var, fakat neden bazı insanlar bu beceriler zerinde mkemmelleşmişlerdir? Bu iki bilim adamı, ok detaylı bir şekilde, nl terapistin davranışlarını dikkatle gzlemleyerek modellediler. Bu terapistler, Satir,Perls ve Ericksondu. Modelleme sonucunda bu nl insanın tarzlarının ok farklı olmasına rağmen kullandıkları kalıpların şaşırtıcı derecede birbirleriyle benzer olduğunu grdler. Grinder ve Bandler, bundan sonra başka başarılı insanların da modellerini ıkararak alışmalarını srdrd&uu

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
Antalya NLP

NLP duyular, dil ve davranışlar arasındaki bağlantıların neler olduğunun farkına varmamıza yarayan ve hali hazırda kullanmakta olduğumuz davranışların bireyin kendi kararı ile değişmesine olanak tanıyan teknikler btn şeklinde tanımlanabilir. Bu tekniklerin davranışlar zerine aktarılması sonucunda bireyin kendi z kaynaklarını, dilini daha zengin bir şekilde kullanması ve yaratıcılığı ile değişim srelerini kendi kararı ile programlaması sağlanabilmektedir. NLP duyu organlarımız aracılığıyla hissettiğimiz şeylerle ilgilidir. NLP aktif olarak kullanmakta olduğumuz dil ile ilgilidir. NLP bugne dek farkında olduğumuz ve olmadığımız strateji biimlerimizle ilgilidir. Bu bağlantıların doğru model zerinde kullanılması, hepimiz gereksinim duyduğumuz kaynaklara sahibiz nermesine uygun bir şekilde istenen sonucun ne olduğunu organize etmemizi ve istenen sonuç

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
NLP Trainer Sertifika Eğitimi

NLP Trainer eğitiminde bireyler, NLP eğitimi dzenleyebilmeleri iin teorik ve teknik eğitimden geirilir. NLP eğitmenliği, kişilerin kendileriyle ve yapmış oldukları iş ile uyum ierisinde olmasını gerektirir. Bireyler eğitim sırasında meslekleri ile ilgili ilgi alanlarını ve yeteneklerini geliştirirken, NLP tekniklerinin yaşamda kullanılmasında uzmanlaşırlar. NLP Trainer Sertifika Eğitimine katılabilmek iin, bireyin NLP Practitioner ve NLP Master eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir. cretsiz n grşme yapmak iin bizden randevu almanız yeterli olacaktır. NLP Trainer Eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi iin : İzmirdeki NLP Trainer Eğitimlerimiz iin 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz Antalyadaki NLP Trainer Eğitimlerimiz iin 0 24

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
NLP ile Anlayarak Hızlı Okuma

Hızlı okuma eğitim programı, isminden de anlaşıldığı zere, normalden daha kısa zaman ierisinde daha ok dkman okuyabilmek, daha iyi anlamak amacıyla gerekleştirilen bir okuma tekniğidir. Hızlı okuma eğitimi uzun yıllardır dnyanın eşitli bir takım lkelerinde aktif olarak kullanılmaktadır. lkemizde ise 1985lerden bu yana kullanılmaya başlanmıştır. Hızlı Okuma tekniklerinin NLP uygulamalarıyla desteklenmesi ile eğitimden alınan sonular ok daha tatmin edici boyutlara ulaşmaktadır NLP İLE ANLAYARAK HIZLI OKUMA TEKNİKLERİLERİNİN FAYDALARI Hayatımızın her dnemi ierisinde farklı bir imtihana girmek zorundayken, sınavlarda verilen zaman ierisinde soruları yetiştirebilir miyim? stresi ve gerilimini bir daha yaşamayacaksınız. Dikkatiniz ncekinden daha yoğun olacağı iin &

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
NLP İle İngilizce

Yabancı dil ğrenmede oğu kişinin yanıldığı ortak bir nokta vardır. Gramer temelli İngilizce ğrenmek. Daha ortaokul sıralarında ğrenmeye başladığımız bu olumsuzluk, belirli bir seviyenin zerine ıkmamızı engellemiştir. NLEP (NEURO LANGUAGE ENGLISH PROGRAMMING) NLP yntemleri ile İngilizce eğitimimiz dilin bir btn olarak anlaşılmasına ynelik farklı metotlarla verilmektedir Yoğun tempolu alışma ile İngilizce ğrenmeyi erteliyorsanız, toplantılara tercman olmaksızın katılmak istiyorsanız, mşterilerle daha iyi iletişim kurmak istiyorsanız, teknolojinin devamlı değiştiği ve geliştiği bir konumda kariyer sahibi olmak ve bu kariyerde ilerleyebilmek iin İngilizce ğrenmek istiyorsanız bu yazıyı dikkatli okumalısınız. Trkiyede neredeyse drt senedir farklı bir sistemle İngilizce eğitimi veren NLP zellikle kısa s&uum

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
Kendi Kendinin Efendisi

Başarı denilen yorum en iyiye ulaşmak iin devamlı aba harcamak demektir Başarı diğer insanlara yardımcı olmaya alışırken duygusal, sosyal,psikolojik,bilimsel ve finansal konularda kişiyi srekli geliştirecek bir imkandır. Başarıya giden yol her an tamirat halindedir. G heyecan verici bir kavram olarak grntlenir.. Bazıları iin g olumsuz ve itici bir anlama da gelebilir. Bazıları gc elde etmek iin hırs yaparlar. Kimisi de g sadece para iin kullanılan bir olguymuş gibi ondan korkarlar ve yanaşmazlar. Bilgi ağında yaşıyoruz. endstriyel kltr değil,iletişim kltrn benimsemiş durumdayız. bilgi sahibi olanlar ve olmayanlar şeklinde yeni bir sınıfsal blnme ortaya ıkmış durumda. Bu yeni sınıf gcn sadece bilgiden alıyor. Modern dnyada ağa

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
NLP Teknikleri - Görsellik

Nfusun yzde 60'ının grsel olduğu bir dnyada yaşamımızı srdryoruz. Bunda televizyonun, hızla yayılan bilgisayarın st dzeyde etkin rol olduğu fark edilen bir durum. Grsel olarak nitelendirdiğimiz insanlar ok hızlı dşndkleri iin hızlı konuşur. Bundan dolayı da hızlı ve daha sık nefes alırlar. Başları hafif yukarı kalkık pozisyonda konuşup, dinledikleri iin diğer kişilere tepeden bakıyor profilini verebilirler. muhteşem fotoğrafik belleğe sahip olan Demirel'in başını tutuş şeklini hatırlayın. Ressamlık, fotoğrafılık, mimarlık, pilotluk grsellerin oyun alanıdır. Floresan ampuln ve alternatif akımın kaşifi Nikola Tesla keşiflerini tm ayrıntılarıyla bitmiş biimde ncelikle gznde canlandırırdı. Bilim dnyasında bahsedebileceğimiz diğe

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
 NLP (Neuro Linguistic Programming) NEDİR?

Neuro Linguistic Programming ( sinir dili programlaması) olan Nlp ; NLP bir davranış biimidir. Merak ve macera duygularınca biimlendirilmiştir.Yaşamda her daim bir şeylerin ğrenileceği gzyle bakar.İnsanları etkileyen iletişim biimleri ve neyin ğrenmeye değer olduğu konularında ustalaşmayı amalar. NLP bir yntemdir. Her davranışın bir yapısı olduğu nermesiyle yola ıkar.Bu yapı ğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir.Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğu anlamaksa algısal yeteneklerimize bağlıdır. NLP bir teknolojidir. NLP'yi ğrenen kişinin algılarını ve bilgilerini bir zamanlar imkansız grnen sonulara ulaşmak iin organize edebilmesini sağlar. NLP mkemmelliğin bilimi ve sanatıdır. NLP kişinin kendisiyle ve diğer insanlarla iletişimidir.Nl

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
NLP PRACTITIONER EĞİTİMİ

Nlp Practitioner sertifika eğitiminde, kendinizle ve başkalarıyla kurmuş olduğunuz iletişimi pekiştirmeyi ğrenirsiniz. Nlp Practitioner eğitimi ile kendi potansiyelinizi ve z kaynaklarınızı aığa ıkarıp, nasıl daha etkili biimde kullanabileceğinizi, yaratıcılığınızı geliştirmeyi ve yeni ğrenme stratejilerini yaşamınıza entegre etmeyi, tutsak ruh hallerinden kurtulup saniyeler ierisinde zgven ve enerji dolu hale gelebilmeyi ve bylelikle yaşam kalitenizi artırmayı ğrenirsiniz. NLP yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika'da geliştirilmiş olan bir iletişim ve motivasyon modelidir. Dilbilimci Prof. John Grinder ve Matematiki - Gestalt Terapisi uzmanı Richard Bandler tarafından başarılı terapi uzmanlarının analiz edilmesi ile model haline getirilen NLP Teknikleri Psikoloji, Sibernetik, Nroloji, Filoloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilip artık gnmzde tera

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
 ZİHİN OKUMA

Ben senin kafandan geenleri bilirim Zihin okumak, ok kolay dşebileceğimiz bir yanılgıdır. Bu alışkanlık ilişkilerde trajik sonular verecek yanlış hesaplara yol aabiliyor. Ancak pek ok kişinin beyninde taht kurmuş bir dşnce şeklidir. Hibir kanıt olmadığı hlde başkalarının kafasından geenleri tahmin etme alışkanlığı, oğu zaman yanlış anlaşılmalara, kırgınlıklara ve ayrılıklara neden olur. Bir bakıştan, bir hareketten kafamıza gre anlam ıkarıp, bize değer verilmediğini, umursanmadığımızı dşnmek gibi. Şimdi gn iinde aşağıdaki cm

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
 NLP KİTAPLARI

NLP NEDİR? - Trkesi Sinir Dili Programlaması yada Beyin Dil Programlanması olarak evrilen NLP (Neuro Linguistic Programming), kişinin hayallerini hedeflerini ve istediklerini elde etmesine imkn veren bir dşnce, uygulama ve davranış tarzıdır. İnsanı mkemmel bir bilgisayara benzetirsek bu bilgisayarı nasıl kullanacağımızı ğreten bir teknoloji NLP (Neuro Linguistic Programming), Hepimizin sahip olduğu potansiyelin nasıl daha etkin kullanılacağını sağlayan modeller ve stratejilerden oluşur. NLP(Neuro Linguistic Programming), Kişinin Kendisiyle ve Diğer İns

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
 NLP - META PROGRAMLAR

İş ya da genel olarak yaşam hakkında, rneğin iyimser olmak gibi genel bir yaklaşım, bir st dzey makro stratejinin ya da meta programın bir rneğidir. Meta szcğ Yunanca'dan gelmekte; tesi, st ya da farklı bir dzeyde anlamını taşımaktadır. Meta programlar, patrondan gelen bir yorumu nasıl değerlendirdiğiniz, bir mektubu nasıl kaleme aldığınız ya da zamanınızı nasıl geirdiğiniz gibi, alt dzey davranışın byk paralarını iermeye eğilimlidir. Hepimiz, deneyimimizi otomatik olarak szgeten geiren ve tm davranışımızı yneten, oturmuş (değişmesi zor) zihinsel programlara sahibizdir. Huy ve davranışın kişiden kişiye arpıcı f

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
Satışta NLP Teknikleri

Satışta NLP Teknikleri En başarılı satışıların mşterilerini memnun etmek ve daha fazla satış yapmak iin zellikle neleri ısrarla ve srekli olarak yaptıklarını merak ettiniz mi? NLP (Neuro Linguistic Programming), en başarılı satışıların elde ettikleri sonulara nasıl ulaştıklarını araştırıp, bu teknikleri modeller haline getirmiş ve diğer satışılara aktarmıştır. NLP beynimizin nasıl alıştığını, szcklerin beynimiz ile nasıl etkileşim kurduğunu ve istediğimiz sonulara ulaşmak iin davranışlarımızı nasıl organize edeceğimizi araştırır. Satışta NLP tekniklerini kullanarak en başarılı satışıların davranışlarını modelleyebilir ve bunları kendi iş yaşamımıza aktararak başarımızı artırabiliriz. NLPde Başarının Drt Adımı Başarının drt adımını uygulayarak satış kariyerinizde istediğiniz sonulara ulaşmak iin etkili bir

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: NLP  
 NLP(ÇAPA ATMA)

Başımızdan geen her şey, grme, işitme, dokunma, koku ve tat gibi duyusal deneyimlerin bazılarını veya hepsini ierir. apa atma, btn deneyimi geri getirmek iin bu unsurlardan herhangi birini tekrarlama eğilimini ierir. Bir başka ifadeyle apalamak bir şeyi başka bir şeyle birbirine bağlamak; iki şey arasında ilişki kurmaktır. apa belirli bir tepkiyi uyandıran herhangi bir uyarıcıdır. Bunlar bizi olumlu veya olumsuz ruh hallerine iletebilecek bağlantıları ya da hatıraları ateşler. Genelde apalarımızın ve onların bizi nasıl etkilediğinin farkında değilizdir. Yani bu işlem doğal olarak oluşur. rneğin yeni pişmiş bir yemeğin kokusu annemizin mutfağıyla ilgili btn deneyimi geri getirebilir. Yada mill duygularla marşımızı sylerken, bayrağa bakarız ve kısa bir sre sonra sadece bayrağı grmek bile bizde o gzel mill duyguların uyanmasına se

Gösterilen Makale 1-20 (Toplam Makale 22)
Sayfa:1 - 2