Goethe Bilgelik Sözleri

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) Alman edebiyatının en önemli isimlerindendir. Şiir, drama, roman ve hikâyeler kaleme aldı; otobiyografi, estetik, felsefe, sanat ve edebiyat teorisi, doğa bilimleri gibi konularda birçok esere imza attı. Başlıca yapıtları Faust, Genç Werther’in Acıları, Doğu Batı Divanı’dır.


Sahip olduğum tüm bilgiler herkes tarafından öğrenilebilir; ama kalbim sadece bana aittir.

Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez.

Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir.

Bilim ve sanat tüm dünyanın malıdır; bu ikisinin önünde tüm ulusal sınırlar ortadan kalkar.

İnsan her gün güzel bir parça müzik dinlemeli, iyi bir şiir okumalı, güzel bir tablo görmeli ve mümkünse birkaç mantıklı cümle söylemelidir.

Siz kendinize inanın, başkaları da size inanacaktır.

Sözler şairin silahlarıdır.

Umutsuzluklarımız hiç beklemediğimiz yerde karşımıza çıkar.

Vatanını tanımayan insanın yabancı ülkeler için bir ölçüsü yoktur.

Zeki adam kendini frenledi mi mutlu oldu demektir.

Yaşamaya zaman ayırın,

Zira zaman bunun için yaratılmıştır

 Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

Kendine güvendiğin anda yaşamanın yolunu öğrenmiş olacaksın.

Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır; zamanınızı ve neşenizi çalarlar.

Çalışmaya zaman ayırın,

Başarının bedeli budur

Düşünmeye zaman ayrın,

Güçlü olmanın kaynağı budur

Çevrenize nazik davranmaya zaman ayırın,

Mutluluğa giden yol budur

Etrafınıza bakmaya zaman ayırın,

Günler bencilliğinize yetmeyecek kadar kısadır

Gülmeye zaman ayırın,

Ruhunuzun müziği budur

Çocuklarınızla oynamaya zaman ayırın,

Zevklerin en büyüğüdür

Terbiyeli olmaya zaman ayırın,

İnsan olabilmenin sembolü budur

Hiç kimse özgür olmadıkları halde özgür olduklarını sananlar kadar tutsak değildir.

Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.

Ölçülülüğü ana ilke kabul eden kimse; kendini hiçbir tekyanlılıkla suçlayamaz.

Ölçülülük katkısız mutluluk kaynağıdır.

Önemli olan, hep ölçüdür; yoksa şampanya bile zehirli olabilir.

Ruh, hayatı hep yanında taşır, yani ölemez.

Samimi olmayı vaad edebilirim; tarafsız olmayı asla.

Sevgi her şeyi birleştirir.

Sevmek, inanmak demektir.

Yetenek en iyi sessizlikle beslenir; karakter ise en iyi hayatın fırtınalı dalgaları arasında şekillenir.

Delilik çoğunlukla başka bir kılığa bürünmüş akıldan başka bir şey değildir.

Büyüklerin aksine, çocukların kendilerini kandırmaya ihtiyaç duymazlar.

Gönlümüz bize aklımızdan daha yakındır.

Güzellik doğanın gizli yasalarının dışavurumudur; güzellik olmasaydı bu yasalar sonsuza dek gizli kalacaktı.

Orta yol herhalde en çok sevdiklerimize karşı güven ver sır saklama konusunda istemeye değerdir.

Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz.

Öğüdü de işi de herkes kendinde aramalı.

Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten, ancak hayatın zahmetleridir.

Keyfimin yerinde olduğu yer vatanımdır, derler. Bu teselli edici özdeyiş eğer “yararlı olduğum yer vatanımdır”, şeklinde olsaydı daha iyi söylenmiş olurdu.

Konuşmak ihtiyaç olabilir ama susmak bir sanattır.

Mükemmel insanların aksayan tarafları daha çok göze batar.

Her türlü gösterişte ölçülü davranmalı, buna karşılık iç dünyayı, düşünce ve ruhu elden geldiğince yükseltmeli.

İnsan kendini hiçbir yerde, karıncalar gibi kaynaşan kalabalığı yarıp geçtiği zamanki kadar yalnız hissedemez.

Her türlü gösterişte ölçülü davranmalı, buna karşılık iç dünyayı, düşünce ve ruhu elden geldiğince yükseltmeli.

İnsan ancak anladığı şeyi duyar.

İnsan ilişkilerin hakiki temeli aslında kişilikte yer alır.

İnsan kendini hiçbir yerde, karıncalar gibi kaynaşan kalabalığı yarıp geçtiği zamanki kadar yalnız hissedemez.

İnsan, babasına borçlu olduğu saygıyı, ancak baba olduğu zaman duyar.

İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir.

İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını korumak için paralarını harcarlar.

Kendi kendimize yardım edersek, Tanrı da bize yardım edecektir.

Soylu bir adam yetişmesini dar bir çevreye borçlu olamaz; hem vatan hem dünya onu etkilemelidir, hem üne hem yergiye katlanmayı bilmeli, hem kendini hem başkalarını tam tanımak zorunda olmalı, yalnızlığın tatlı sarhoşluğuna kanmamalıdır.

Görev, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir.

Hayatımda yeterince öğrendim ki deliler akıllı insanlardan ancak daha deli olmak için ne gerekiyorsa o kadarını öğrenip kabul ediyorlar.

Hayatın nimetlerinin değerini bize öğreten, ancak hayatın zahmetleridir.

Her dedikodu, orada olmayan biri hakkında yapılıyorsa, inanılmayacak kadar tatlı değil midir?

Her su olan yerde kurbağa yoktur, ama kurbağa sesi olan yerde su vardır.

 İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir.

Kendi kendimize yardım edersek, Tanrı da bize yardım edecektir.

Dünya bir hapishanedir.

Dünya güzeldir, ama bir şairin gözüyle daha da güzel olur.

Dünyada başkalarının deliliklerinden çıkar sağlamaktan daha kurnazca bir şey olamaz.

En büyük zorluklar, onları aramadığımız yerlerden çıkar.

Gönlümüz bize aklımızdan daha yakındır.

Doğru cevap, şefkatli bir öpücük gibidir.

Ruh, hayatı hep yanında taşır, yani ölemez.

Çözümde görev almayanlar problemin bir parçası olurlar.

Deli üfürür, bilgi konuşur.

Delilik çoğunlukla başka bir kılığa bürünmüş akıldan başka bir şey değildir.

Dışarıda gereğinden az ya da pek fazla (olunabilir) Ama evde hep ölçü ve amaç (şarttır).

Duvarlaşmış delilikler vardır, akıcı delilikler görünmez delilikler! İlki en çok göze çarpar.

Yaşamaya zaman ayırın, zira zaman bunun için yaratılmıştır.

Bilgi arttıkça, huzursuzluk da artar.

Bir kişinin sözleri önemli değildir; iki yanı da dinlemeli.

Bir şey her şey için, her şey bir şey için vardır.

Biz, içimizdeki bir çelişkiden kaçamayız; onu dengelemek zorundayız. Başkaları bize karşı gelirse bu bizim değil, onların sorunudur.

Büyük yükleri kaldırabilmek için onların ortasını bulmak gerekir.

Çok soruyorsan, kötü bilgi almışsın demektir.

Öğrencilerin bilmeleri gerektiğinden daha çok şey bilmeyen bir öğretmenden daha korkunç hiçbir şey olamaz.

Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır: Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.

Aşk imkansız birçok şeyi mümkün kılar.

Aşk ve sevinç büyük çabaların kanatlarıdır.

Ayrılık, aşk bağının yenilenmesi demektir.

Önemli bir eser ancak ve ancak yazar kendisini kalabalıktan yalıttığı ve sessizliğin çocuğu olduğu zaman ortaya çıkar.

Bu makale şu konularla ilgili olabilir : nietzsche sözleri - goethe ünlü sözleri - johann wolfgang von goethe sözleri - mevlana sözleri - goethe sözleri ve açıklamaları - goethe aşk sözleri - goethe sözleri vikisöz -

Yorumlar