Kişisel Gelişim

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Antisosyal Kişilik (Psikopatik Kişilik)

Bu kişiler empati yapamayan toplumsal treleri, yasaları iğneyen, başkalarının hakkına saygı gstermeyen, bencil ve sorumsuz kişilerdir. Sık sık yalan syler, kavga eder, dolandırır, ırza geer ve hatta ldrebilirler. Bu yaptıklarından tr sululuk ve pişmanlık duymazlar. Ussallaştırma (bahane bulma) mekanizmasını kullanırlar. Sık sık karakollara dşerler. İnsanlarla srekli ve tutarlı ilişkiler kuramazlar; kurdukları ilişkiler başkalarını smrme amacına yneliktir; sarhoşken hızlı araba kullanırlar; borcunu demezler; ocuk, eş ya da annelerine bakmazlar; oğu takma isimler ve meslekleri kullanarak başkalarını dolandırırlar evreyi ynetme ve kullanma eğilimleri fazladır Genellikle zeki, sempatik ve ilk karşılaşmada insanlar zerinde olumlu bir izlenim yaratırlar. Son derece rahat ve anında doyum sağlamak isteyen kişilerdir. Bu nedenle sık

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
 Psikiyatri  Ve Endüstri

alışanlarla iş zerine alışan bir psikiyatrist alışanların neler hissettiğini ve ynetimin nasıl dşndğn bilmelidir. Bu bilgi ile ynetim kararlarını etkileyebilir; şirketin kazancını, yneticilerin sağlığını ve tm alışanların huzurunu arttırabilir. Ancak şu anda koruyucu psikiyatrinin, zellikle fabrikalar ve insanların oğunluğunun uyanık oldukları saatlerin te birini geirdikleri kurumlar gibi alışma ortamıyla ilgilenen bu alanında tam gn alışan yalnızca onbeş kadar psikiyatrist vardır. Endstri psikiyat-risti, ynetim uzmanlarına, hem şirketin hem de alışanların karlı ıkması iin, mal ya da hizmet retmede insanların daha insanca ve etkin biimde kullanılması konusunda yardımcı olur. Onun temel rol: 1) Personel şefini, iyi alışacak, başkalarıyla iyi geinecek, ve bunu uzun s

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Toplum Ve Psikiyatrist

Bir psikiyatrik hasta diğer insanlardan oğu kez yalnızca yardım aramayla ilgilenmesi bakımından ayrılır. Diğerleri de yardıma aynı derecede gereksinebilirler ama eşitli nedenlerle bundan kaınırlar. oğu kez, rneğin, şirket yneticilerinin, okul mdrlerinin, yargıların ve aile doktorlarının durumu byledir. ocukluktan beri taşınan dşnce biimleri nedeniyle bir ynetici ayrıntılarla aşırı uğraştığı iin otorite kurmada ve karar vermede başarısız olabilir. Bunun sonucunda onun emrindeki kişilerde baş ağrıları, sırt ağrıları, lserler ve depressif tepkiler oluşabilir. Bir okul mdr, iten gelen davranışlara dayanamayabilir ve ğretmenleri benzer nyargılarla seebilir. Sonra da ğrenciler acı eker ve okul korkuları geliştirebilirler. Belirli bir ocukluk eğitiminden gemiş bir yargı&cc

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Nevrotik Davranış

Doğal nesneleri yoluyla boşalamayan mortido gerilimlerinin, ieriye, bireyin kendine dnerek ve fiziksel ağrı ya da hastalığa yol aarak nasıl da harap edici hedeflerine ulaştığını grdk. Libido gerilimleri de doğal olarak dışsal anlatım niyetindedirler ve onlar da bireye dnerlerse mutsuzluğa neden olurlar. Fiziksel etkilerine ek olarak uzun sre doyurulmamış İd gerilimleri uykusuzluk, yoğunlaşma glğ, huzursuzluk, tedirginlik, znt, grltlere duyarlılık, karabasanlar, toplumsallaşamama ve arkasından konuşulduğu duygulan gibi zihinsel glklere yol aabilir. Herkesin bazan ekebileceği bu sreğen anksiyete belirtilerinin tesinde felleri, krlkleri, konuşma yeteneksizlikleri ve fiziksel hastalıkları taklit eden başka rahatsızlıkların bir yığınından yakınan histerikler; srekli kuşkulardan, karar verme yeteneksizliğinden

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
EPİLEPSİ (SARA)

Epilepsinin gerek sebebi nedir? Sıklıkla karşılaşılan epilepsi nbeti hakkında bilgiler... Tedavi iin neler yapılabilir? Beyin hcrelerinin olağan elektrik akımı rntsnn, beynin işlevlerini etkileyecek kadar bozulması durumu, zorlayıcı bozukluklar oluşturur. Tekrarlanan zorlayıcı bozukluklar sara (epilepsi) olarak bilinir. Nbetlerin dışında saralı pek ok kişi normal olarak işlevlerini srdrebilir. Saradan zekanın etkilenmesi nedeniyle eğitim sreleri saranın kontrol edilme ve anlaşılmasına ve yapılacak işlere ilişkin bilgileri ierir. Yzlerce eşit epilepsi nbeti vardır. Ancak bunların iinden en ok karşılaşılanlar şunlardır: Epilepsi Nbetleri Kasılma: Hastalar, bu tip nbetleri byk nbet diye adlandırırlar. ırpınmal

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Kaygı Bozukluğu

İnsanlık tarihinde kaygının egemenliğinden kurtulmak iin birok atılımda bulunulmuştur. Korkunun aslına yol aan, yatkınlığımızın bilincidir. Hepimizin korktuğu şey bizi [sakat bırakması olası hastalıklar ve kazalar, kredi veya para kaybı, sevdiğimiz ya da sevgisi hayatımızın gn ışığı olan kişileri kaybetmek, kızgınlık, dşmanlık, hoşnutsuzluk, hor grme ve bizimle ilgili şeylerin ktye kullanılmasıdır. Bunlar endişeli aklın nceden tahmin edebildiği ve kederli bir [şekilde zerinde durduğu belirli şeylerdir. O zaman dnyanın mutsuzluğunu bayıla bayıla ortadan kaldıracak filozofların ve ğretmenlerin akıllarındaki ama her zaman, bu yatkınlığın azaltılması iin izlenecek yolların nerilmesi olmuştur. Bylelikle amaları her zaman, insanların umutlarını ve duygularını geici olan şeylerden mmkn olduğunca ayrı tutmak olmuştur. Bu, ileciliğin ardında yat

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
 KAYGIDAN YARARLANMA

Eğer sadece insanlık dışı ve perişan edici bir korku değilse, kaygılı mizacın avantajlarını gz ardı etmemek gerekir. Kaygı yaratıcı, becerikli ve retici yaradılışın glgesidir fakat beceri ve retkenliği yz katına ıkarmaktadır. Herkes, insanlığın iinde derince kklenmiş, tam da heyecanın ve bozulmaz sağlık hissinin ok bilinli bir şekilde algılandığı zaman hastalığın yaklaştığını ilan ettiğinin dşnlmesi gibi, coşkunluk, eğlence ve alışılmadık başarılarla dolu zamanın bir eşit felakete işaret ettiği batıl inancını bilir. O kadar mutlu hissettim ki der insanlar Birtakım talihsizliklerin başıma geleceğinden emindim, bu kadar gvende hissetmek şans getirmez. Bu, kendini Yunanlılara dnyanın ilahi hkmetinin bir parası olarak gstermiştir. Yunanlılar, pervasız ve kendinden emin insanların, başarı tarafından ub-ris dedikleri şeye,

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
ŞÜPHE

Kaygının diğer kutbunda ne olduğunu anlamadan, ruhumuzla ilgili konularda, hi de gerekten gelişemeyiz. Kaygı gelişmemize yardımcı olamaz, en iyi şekilde bize sadece tedbirli olmayı ğretebilir. O, kendi başına karşı koyma hevesini ortadan kaldıramaz, bunu sadece utan yapabilir. Eğer değişik olma isteğimiz sadece bozmaktan korkmamızdan kaynaklansaydı, ve eğer cezalandırılma korkusu ortadan kaldırılabilseydi, hafif bir yreklilikle eski gnahlarımıza geri dnmemiz gerekirdi. Bu sorumsuz gce itaat edebiliriz nk eğer itaat etmezsek bizi incitebileceğini biliyoruz. Fakat bunun nedenini ve yasaklanmış olduğunu algılayamaz-sak, adaletle uyuşamayız. Daha ocukken alevin canımızı acıtacak gc olduğunu ğreniyoruz, fakat sadece ateşten korkuyoruz nk bizi incitebilir, onun yakabilme gcne zendiğimizden değil. Bunun gibi, gnah da işlemiyoruz nk&uu

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
KAYGI

Şimdi geriye biraz dnp baktığımda, en kt deneyimlerimin bazısının beni aslında hi de yaralamamış ve yıpratmamış olduğunu gryorum. Yaşadığım sorunlardan fazlasının olduğunu iddia etmiyorum, fakat Browning'in de dediği gibi bir insana yetecek kadar sorun yaşadım, yani benim de kayıplarım, hayal kırıklıklarım, sevdiklerimin rahatsızlıkları, benim kendi rahatsızlıklarım, kavgalarım, yanlış anlamalarım, dşmanlıklarım, kızgınlıklarım, onaylamamalarını, yitirmelerim oldu. ok kt hatalar yaptım, grevimi yerine getirmedim, pişmanlık duyduğum birok şey yaptım, mantıksız, kaba ve bencil davrandım. Bunların oğu beni incitti ve yaraladı, kedere ve hatta umutsuzluğa srkledi. Fakat bunların hibirisinin bana gerekten zarar verdiğini sanmıyorum ve bazılarının bana yararı bile oldu. Biraz daha sabırlı olmayı ve işimi daha zenli yapmayı ğrendim, ne pahasına olu

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Psikosomatik

nceki iki kesimde tartıştığımız şeylerden, yani duygularla fiziksel hastalıkların ilişkisinden, fiziksel hastalıkların duygulara etkisiyle birlikte, okluk 'psikosomatik tıp' diye sz edilir. Bu terim okluk insanoğlunu bir akıl, bir de beden olmak zere iki ayrı kesimden ibaretmiş gibi dşnmek anlamına gelir. O halde bu dşnce hasta bir aklın sağlıklı bir bedeni, hasta bir bedenin de sağlıklı bir ak!ı etkileyebileceğidir. Eğer tm insanoğlunu tek bir enerji sistemi olarak dşnrsek bedeni etkileyen her şeyin her zaman duyguları, duyguları etkileyen her şeyin de bedeni etkileyebileceğini anlarız. Başka bir deyişle tm hastalıklar 'psikosomatik'-tir. Bir beden hastalığı olup da er ya da ge aklı etkilemeyen hibir şey yoktur. Batmış bir tırnak gibi basit bir şey bile insanın dşlerini etkileyebilir. Aynı şey başta bir şme iin de geerlidir. Bir sivilceyi

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
NEVROZLAR

Tm dnyada neleri olduğu ortaya konamamış ama baş ağrısı, sırt ağrısı, mide ağrısı, iştahsızlık, aşırı geğirme ve bulantı, yemek sonrası ağırlık duygusu, gğs ağrısı, kalp arpıntısı, baş dnmesi, baygınlık nbetleri, soluk-suzluk, zayıflık ve eklem ağrıları eken milyonlarca mutsuz insan vardır. Yıllar boyunca bir doktordan tekine gider, rntgen filmleri ektirir, idrar tahlilleri, mide analizleri, elektrokardiogramlar ve kan şekeri baktırır ve vitaminler, hormonlar, elektrik sağaltımları grr, şuruplar ve tonikler ier ve de bazan bir ameliyattan ıkıp tekine girerler. Anayurtlarının kara ya da deniz ordusunda olsalar 'Psikonevrotik' diye adlandırılırlardı ve de makineli tfek karşısında kalmış pek ok adam bu szcğn korkusunu ekmiştir. Onların bazıları doktorlardan hoşlanmaz ve ıkıkılara ve frklere gide

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
ALDATILMA

Aldatılan eşler neler hisseder? Aldatılan eşlerin genelde sergilediği tipik davranış biimi... Aldatmayla nasıl mcadele edilir? Evlilik uzun sreli bir koşu olduğundan bu sre ierisinde tarafları bekleyen en byk risklerden biri, aldatılmaktır. Aldatılan kişi; yoğun bir fke, aresizlik, kırgınlık, mitsizlik ve sululuk duygusu yaşar. Bu duyguları kısa dnemde engellemek ok gtr. Aldatılan eşler, genelde tipik davranış biimi sergilerler. 1. Aldatılmayı kabul etmeyerek mantığa brrler. Her erkek yapar, erkeğin elinin kiri tarzı dşncelerle acılarını bastırmaya alışırlar. Eşleri ile yzleşmezler, bilmiyormuş numarası yaparlar. 2. İlişkilerini bitirirler. 3. Aldatmayı kabul ederler. Srekli bunun fkesi ile yaşarlar. Eşleri ile yzleşirler am

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
AİLE TERAPİSİ

Aile terapisinde yaklaşımlar... Aile terapisinde neler olur? Aile terapisinin amaları... Aile terapisi ne zaman gerekir? Aile terapisi problemlere, aile yelerinin bireysel problemleri olarak değil, sistemin problemi olarak bakar. Tedavide ailenin tek yesi irdelen-se de, tedavinin odak noktası, aile sistemidir. Terapinin hedefi, aile iindeki bireyin değişimi değil, daha ok ailenin yapısını ve aile iindeki bireylerin birbirleriyle iletişim biimlerini değiştirmektir. Aile Terapisindeki Yaklaşımlar Gnmzde bu konuda byk yaklaşımdan bahsedebiliriz: 1. Psikodinamik yaklaşım 2. Iletişimsel yaklaşım 3. Yapısal yaklaşım Psikodinamik yaklaşım, aile yelerinin her birinin psikolojik yapısı ile ilgilenir. Her aile yesinin, kendisi ve ailenin diğer yeleri hakkında i gr ve anlayış kazanmasıyl

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
ÇOCUĞA KURALLARA UYMAYI ÖĞRETMEK

Anne baba sevgi gsterdiği kadar sınır da koymalı... Anne baba davranışları tutarlı, birlikte ve kararlı olmalı... ocuğa bireysel ve toplumsal kuralları, sağlıklı davranışları ğretmek sevgi, anlayış ve hoşgr ortamında olumlu davranışların desteklenmesi, olumsuzların dzeltilmeye alışılması ile olur. ocuk yetiştirmede sevgi ve şefkat kadar, sınır koymanın ve tutarlı davranmanın da ok nemli olduğu unutulmamalıdır. Koyulan kurallar uygulanamıyorsa, ncelikle bu kuralların ocuğun yaşına ve zelliklerine uygun olup olmadığı araştırılmalıdır. Anne babanın kurallar konusunda ortak hareket etmesi ve kararlı davranması son derece nemlidir. Eğer anne baba kurallar konusunda uyumlu ve net bir tavır geliştirebildiyse sıra, koyulan kuralların ocuğa anlaşılır bir dille anlatılması ve uygulanmasına gelir. Kuralların uygulanması aşamasında Ne olur, beni seviyorsan

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
ÇOCUĞUNUZA VAKİT AYIRIN

ocuğunuzla vakit geirmenizin faydaları... Kaliteli zaman nedir, anne babalar olarak ocuğumuzla nasıl kaliteli zaman geirebiliriz? ocuklarla aşırı derecede bir arada bulunmak doğru mudur? Yapılan araştırmalar, zellikle ilk beş yılda anne ve babaların ocuklarına vakit ayırmasının onların duygusal gelişimi aısından ok nemli olduğunu gstermektedir. zellikle bu yıllarda anne baba ilgisi, ocukların merkez sinir sisteminin gelişimine ok olumlu katkı sağlar. Ancak bu ilginin, anne ve babanın gnlk işlerinin yoğunluğunu bir tarafa bırakıp sadece ocuklarına ayırdıkları bir vakitte gsterilmesi gerekir. Oysaki zellikle babaların ocuklara vakit ayırmada zorluk ekmeleri, değişik nedenlerle ocuklarıyla daha az zaman geirmeleri sık karşılaşılan bir durumdur. ocu

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
ÇOCUK VE BENLİK SAYGISI

Benlik saygısı nedir? Yksek benlik saygısı olan ocuklar... Dşk benlik saygısı olan ocuklar... Dşk benlik saygısı olan ocukların tipik zellikleri... Sağlıklı bir benlik değerine sahip olabilmek iin gerekenler... ocuk iin benlik saygısı; ocuğun zellikleri, yetenekleri ve kendisi ile ilgili kişisel değerlendirmesinin bir sonucudur. Bu durum ocuklarda kendilerini olduklarından daha yce grme veya kmseme eğiliminde olabilir. ocuğun 6-12 yaşları arasında birey olarak kendini nasıl algıladığı, ilerleyen yıllarda onun başarısı, sosyal etkileşimi ve duygusal durumu zerinde nemli lde etkili olur. Yksek Benlik Yksek benlik saygısı olan ocuk, başarılarını byk lde kendi emeği ve becerisi olarak gr&

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
 ÇOCUK VE SORUMLULUK

Sorumluluk, davranışların gereklerini zerine almaktır... Neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını bilmektir... Anne baba olarak ocuklarımızı sorumlu bireyler yapabilmek iin nelere dikkat etmeliyiz? İletişim atışmalarının nedenlerinden biri de, birey olarak sınırlarımızı ve sorumluluklarımızı bilmemektir. Bu nedenle, ocuk yetiştirirken dikkat etmemiz gereken en nemli noktalardan biri, ocuklarımıza neyi, ne zaman ve nasıl yapacaklarını (yani sınırlılıklar) ve davranışlarının sorumluluğunu almayı ğretmektir. Aile iinde sınır ve sorumluluklarının bilincinde olan ocuklar, yarın, toplum iinde de kendi sorumluluklarını stlenen, başkasının haklarına saygı gsteren yetişkinler olacaklardır. ocuklarımızın Sorumlu Bireyler Olmaları İin Anne Baba Olarak Neler Yapmalıyı z? * Mesajınızı iletin. ncelikle ocuğunuz siz

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
DOWN SENDROMU

Down sendromunun belirtileri nelerdir... Kimler risk altındadır? Trizomi- 21' olarak da bilinen bu genetik bozukluk, normalde bir ift olması gereken 21. kromozoma, ekstra bir nc kromozomun eklenmesi sonucu ortaya ıkar. Down sendromlu kişilerde zihinsel ve fiziksel gelişim değişik seviyelerde etkilenir. Down sendromu, yaşlara gre farklılık gstermekle birlikte ortalama insanlarda 1/800 oranında grlr. Bununla birlikte, 35 yaş zerindeki kadınların dnyaya getirdiği ocuklar arasında daha yaygın olduğu gzlenmektedir. Bu ocuklar, toplam nfus iinde kişilik, zeka, ğrenme şekli, dış grnş, kurallara uyma, espri yeteneği, acıma duygusu, diğer bireylerle kafaca uyum ve davranış biimi bakımından byk farklar gsterirler. Down Sendromunun Belirtileri Nelerdir? Bu ocuklar,

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Kapalı Kalma Korkusu

Kapalı kalma korkusu, kişinin kolayca kaamayacağı ortamlara girdiğinde ortaya ıkan yaygın kaygıdır. Yalnız başına sokağa ıkmak, kalabalık bir alanda bulunmak veya araba, otobs ve uak gibi aralarla seyahat etmek bu yerler arasında sayılabilir. Sık grlen korkulardandır. Sokakta rahatsızlanacaklarını dşnen bu kişiler evden dışarı ıkamaz hale gelirler. Panik atak geirenlerde kapalı kalma korkusu sık grlr. zgl Korkular zgl korkular belli nesne ve durumlara karşı aşırı korku duymak olarak tanımlanabilir. Korku duyulan nesne ve durumla gerek hayatta karşılaşma veya televizyon ve gazete gibi basın yolu ile karşılaşma aynı şekilde korku yaratabilir. zgl korkular genelde ocukluk ağlarında başlar, ancak yirmi yaşlarında rahatsızlananlar da sıktır. Sık grlen zg&u

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
     Psikiyatrik Sosyal Hizmet Uzmanı

Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanları, psikoanalistler,x psikiyatristler ve klinik psikologlar gibi, duygusal sorunları olan kişileri sağaltmak zere mesleki eğitim grmşlerdir.** Bir hasta, ilk grşme iin bir psikiyatri kliniğine gittiğinde, sıklıkla, terapistinin bir sosyal hizmet uzmanı olduğunu grr. İstatistikler, tm lkede, psikiyatri kliniklerinde grlen hastaların oğunluğunun, psikiyatrik sosyal hizmet uzmanları tarafından sağaltıldıklarını gstermektedir. Sosyal kurumlar, rneğin, Aile Servisi ve de eşitli anababa-ocuk rehberlik ajansları, psikiyatrik sosyal hizmet uzmanlarınca ynetilir ve ila sağaltımı ve de konsltasyon hizmeti vermek iin de psikiyatristler sağlanır. Akıl hastanelerinde, psikiyatristler, hastaları değerlendirir ve sağaltım yntemlerini saptarlar; eğer psikoterapi gerekiyorsa, terapist pekala bir sosyal hizmet uzmanı olabilir.

Gösterilen Makale 361-380 (Toplam Makale 1197)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60