Kişisel Gelişim

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Türk Öğretmeninin Ekonomik Durumu

Eğitimde Kalite İin ncelikli Adım: Trk ğretmeninin Ekonomik Durumunu İyileştirmek;Trk Eğitim-Sen tarafından 2001 yılı Kasım ayında 36 ilde 1604 ğretmenin katılımıyla gerekleştirilen anket sonularına gre, ğretmenlerin % 74.9unun branşlarıyla ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ekonomik sebepler yznden takip edemedikleri anlaşılmıştır. Her gn bir gazete alabiliyor musunuz? sorusuna ğretmenlerin % 75'i hayır cevabı verirken, neden okuyamadıkları sorusuna ise yzde 56 oranında ekonomik sebepler cevabını vermişlerdir. ğretmenlerin yzde 39'u ayda bir, yzde 35'i bir aydan fazla bir sre nce, yzde 6,9u ise haftada bir kitap okuduğunu sylemişlerdir. Aynı araştırmaya gre, yabancı dil bilmeyen ğretmenlerin oranı yzde 73, evinde kişisel bilgisayarı olanların oranı yzde

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
 Öğretmenin Vasıfları

Doğuştan ğretmenliğe yetenekli kişiler vardır. Ama bunları; başarılı ğretmenlerin ok az bir blmn oluşturur. ğretmenlerin oğu ğretmenlikle ilgili davranış ve becerilerini eğitsel formasyon alarak, kişisel aba gstererek kazanırlar. Mesleğinde başarılı olan ğretmenlerin genelde aşağıdaki vasıfları barındırdığı grlmektedir. Bunlar aynı zamanda mesleğinde başarılı olmak isteyen diğer ğretmenler iin dikkate alınması gereken zellikler iermektedir: * İnsan sevgisi * Meslek hevesi * zgven sahibi olması * Ruh ve beden sağlığı O Bilgi * İkna yeteneği * Olaylar karşısında dengeli ve soğukkanlı olması * Dzenli yaşam O Disiplin * ğretim tekniği * alışkanlık * Lisanı i

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
 Neden Öğretmenliği Seçtiler?

lkemizde ğretmenlik mesleğiyle ilgili yapılan bir araştırmada, ğretmenlik mesleğini tercih edenlerin tercihteki sıralamaya gre şu noktalarda birleştiği grlmştr: * Devletin gvencesi altında garantili bir meslek grmeleri, * ideallerini, amalarını bu yolla gerekleştirmek istemeleri, * ğretmenliğin boş vaktinin ok olması, * İnsan yetiştirme ve biimlendirmeden zevk almaları, * Temiz evre ve biimlendirmeden zevk almaları, * ğrenmeye devam edebilme dşncesi, * Daha iyi makamlara ykselmek iin basamak grmeleri. ğretmenlik mesleğini tercih nedeniyle ilgili yukarıda sıralanan maddeleri değerlendirecek olursak şunları sylemek mmkndr: lkemizde sık karşılaşılan siyasi istikrarsızlık oğu defa beraberinde ekonomik istikrarsızlığa da neden olmuş,

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Demokrasi Eğitim İlişkisi

Dnya Bankası verilerine gre, kişi başına 10 bin doların altında bir mill gelir ve ortalama 11 yılın altında bir eğitim dzeyiyle bir lkede demokrasinin sağlıklı bir şekilde işlemesinin ve srdrlebilmesinin mmkn olamayacağı ifade edilmektedir. Yani bir lkede demokrasiyi işler kılmanın yolu, o lkede iyi eğitilmiş ve ortalama refah seviyesi ykseltilmiş toplum oluşturmaktan gemektedir. nk eğitilmiş toplumların oyları ynlendirilemez. Eğitilmemiş toplumlarda oyların ynlendirilmesi ve kamuoyunun maniple edilmesi daha da kolaylaşır. Eğitilmiş toplumlarda haber yorumdan daha değerlidir. Yazarın yorumuna, sadece kendi grş gibi bakılır. Eğitilmemiş toplumlarda medya asparagas adı verilen yalan habere daha sık başvurur. Eğitilmişi toplumlarda tutarsız grnt izen siyaseti veya yazdığı haberler

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Bütçeden Eğitime Ayrılan Kaynak

Trkiye'de eğitime ayrılan kaynağın Konsolide Bte iindeki payı 1990'da % 17,1 iken, bu oranın her yıl dzenli bir şekilde azalarak 1995'te % 13,6'ya, 1998'de % 11,0'a, 1999'da % 7.85'e, 2000'de % 7.17'ye, 2001'de 6.36'ya dştğ grlmektedir. Trkiye dnyadaki 230 lke veya blge arasında btesinden eğitime en az kaynak ayıran lke durumundadır. Nitelikli eğitimin donanımlı ortamlarda sağlanabileceği dşnldğnde, Trkiye'nin eğitime daha fazla kaynak ayırması gerektiği aıka grlecektir. Fakat devletin klasik yaklaşımlarla bu sorunu zmesi ve sadece genel bteden kaynak ayırarak eğitimin finansman aığının giderilmesi mmkn grlmemektedir. Nitekim, ilkğretimdeki okullaşma oranında yzde 100'lk hedefe ulaşılmış olmakla birlikte, kırdan kent

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
APOLLON

APOLLON: Geleceği haber veren tanrıdır. Genellikle şiir ve mzik tanrısı olarak bilinen Apollon'un ana niteliği, geleceği haber vermektir. Homeros, onu Lykia'li ve bu yzden de Yunanlıların dşmanı olarak tanıtıyor. Oysa, Yunanlılar onu en kutsal tanrı saymışlardır. Tanrılar tanrısı Zeus'n, Leto'dan doğma, en sevgili oğluymuş. Tanrıların en gzeliymiş. Tanrıa Artemis'in de ikiz kardeşidir. Leto, Hera'nın kıskanlığından doğuracak yer bulamamış ve ilden ile kamış. Sonunda, ikizlerini Delos adasındaki Kynthos dağında doğurmuş. Işık-gneş tanrısı olarak beliriyor, her zaman elinde bulundurduğu şaşmaz okları gneş ışınlarıdır. Bu aıdan Helios'la aynılaşıyor ve Phoibos (ışıldayan) adını alıyor. Aık havada yapılan her trl işin; tarla bakımının, hayvan bakımının, kentlerin ve kolonile'rin koruyucusudur. Şiir ve mzikte de kutsal coşkunluğun uyandırıcı

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Ortalama Eğitim Düzeyimiz

lkemizin ortalama eğitim seviyesi yaklaşık 4 yıldır. Buna 'ortak akıl' da denilmektedir. Okul ağının (6 yaş ve) stndeki lke nfusunun genel eğitim durumu ortalamasını yansıtan bu rakam gelişmiş lkelerde zerindedir. Bir ocuğun 6 yaşında okula başladığı kabul edildiğinde, U Trkiye'nin ortak akıl yaşı (6 yaşın zerine ilave edilecek ortalama 4 yıllık eğitimle) en fazla 10 yaşa karşılık gelmektedir. Gelişmiş lkelerde ise bu yaş en az 18 olarak grlmektedir. Bu ne anlama gelmektedir? 10 yaşındaki bir ocuk nitelikli iş yapmada, retimde, hakkını arama mcadelesinde vb. konularda ne lde yeterli ise, lkenin t' kamuoyunun toplumsal duyarlılığı da o lektedir demektir. Eğitim gstergeleri bylesine gelişmemiş olan bir toplumda eşitli konulardaki toplumsal duyarlıl

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
 Eğitimde Süreklilik

lkemizde eğitimin ocukluk ve genlik gibi belli yaş diliminde meşgul olunan bir uğraş olarak kabul edilmesi, ğrenme olayının da belli yaş dnemiyle sınırlanmasına neden olmuş, ilim beşikten mezara kadardır sz gerek anlamdaki işlevine kavuşamamıştır. Nitekim lkemizde yaşı 25'ten byk olanların toplam ğrenciler arasındaki oranı % 6.8 iken, bu oranın gelişmiş lkelerde olduka yksek olduğu grlmektedir. rneğin Almanya'da niversite ğrencilerinin % 44', Fransa'da % 35'i, ABD'de % 36'sı, İngiltere'de % 20'si 25 yaşın stndedir. Gelişmiş lkelerde eğitimin srekliliği ilkesinin uygulanması, ileri yaşlarda bile olsalar bireylerin niversite eğitimine devam etmelerini sağlamaktadır. Bilginin hızlı bir şekilde değiştiğinin bilincinde olan gelişmiş lke toplumları, eğitim durumu ve meslekteki kariyeri ne

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
 Eğitimin Amacı

Eğitimin ncelikli amacı; eleştirel dşnebilen, araştırmalar. yapabilen, bilgiye ulaşabilen ve teknoloji konusunda belirli bir aşinalık dzeyine sahip bireyler yetiştirmektir. Pedagog Booker; Genleri eğitmenin amacı, onları yaşamları boyunca kendi kendilerini eğitmeye hazırlamaktır. der. Atatrk; Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, bu zaferlerin srekliliği ancak eğitim ve kltr ordusuna bağlıdır. der. Kuşkusuz bu konuda en byk grev ğretmenlere dşmektedir. Eğitim ğretimin yegane işlevi ğrencilere bilgi kazandırmak değildir. Eğitimin ocuğa bilgi kazandırmaktan ok daha te anlamı ve stn işlevleri'de vardır. Eğitimci Angelo Patri, nemli olan şey ocuklara ğrettiklerimiz değildir. Onlara gerekli olan şey, zgr ve eleştirel dü

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Eğitimin Önemi

Eğitilmiş insan, her aıdan toplum hayatına nemli bir katkıda bulunma imkanı bulur. Eğitilmiş insanlar, yaratıcı ve retkendirler, yaşama nesnel ve doğal bir aıdan bakabilirler, insanlarla doyurucu ve kalıcı ilişkiler kurabilirler, kendilerini ve başkalarını olduğu gibi kabul ederler, kendi grşlerini dayatmacı bir biimde empoze etmeye alışmazlar. Eğitilmiş insanlar; sorun ve sre zerinde yoğunlaşmayı bilirler, dşnce, ve davranışlarında iten olmaya alışırlar, insancıl amalara dnk eylemlere. karşı yoğun bir duyarlık gsterirler, yaşamın gereki ynlerine ilgi duyarlar ve amalarına ulaşmak iin planlı ve programlı yaşamayı ilke edinirler. Ayrıca bireyin grdğ eğitim sadece kişisel yarar değil, toplumsal yarar da sağlar. Bir lkede eğitim dzeyinin yksek oluşu, toplumun ekono

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Özel Öğretim

Eğitime ilişkin ideallerimiz ne olursa olsun, kimi zaman realiteler arpıcı bir tablo halinde her zaman karşımıza ıkmaktadır. nemli olan, durumun farkında olarak, bir yandan lkenin hemen her konudaki veri tabanlarını ykseltecek bir hamle gerekleştirirken, br yandan da, lkenin mevcut imkanlarını eh verimli şekilde kullanarak Bilgi Toplumu'na geişi kolaylaştıracak ve hayatın her kademesinde etkisini gsterecek sağlıklı bir yapılanmayı oluşturmaktadır. Trkiye'nin en acil ihtiyacı etkin ve srekli eğitimdir. Trkiye bu acil sorunu akılcı formllerle zebilmeli, dinamik ve gen nfusunu Bilgi Toplumu'na en iyi şekilde hazırlayabilmelidir. Cumhuriyetten Gnmze Genel Durum Cumhuriyetin kuruluşuyla başlatılan toplumsal değişim' srecinin amacı, geleneksel toplum yapışma ağdaş bir yn vermek, ağdaş yurttaşl

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Eğitim

Eğitime ilişkin ideallerimiz ne olursa olsun, kimi zaman realiteler arpıcı bir tablo halinde her zaman karşımıza ıkmaktadır. nemli olan, durumun farkında olarak, bir yandan lkenin hemen her konudaki veri tabanlarını ykseltecek bir hamle gerekleştirirken, br yandan da, lkenin mevcut imkanlarını eh verimli şekilde kullanarak Bilgi Toplumu'na geişi kolaylaştıracak ve hayatın her kademesinde etkisini gsterecek sağlıklı bir yapılanmayı oluşturmaktadır. Trkiye'nin en acil ihtiyacı etkin ve srekli eğitimdir. Trkiye bu acil sorunu akılcı formllerle zebilmeli, dinamik ve gen nfusunu Bilgi Toplumu'na en iyi şekilde hazırlayabilmelidir. Cumhuriyetten Gnmze Genel Durum Cumhuriyetin kuruluşuyla başlatılan toplumsal değişim' srecinin amacı, geleneksel toplum yapışma ağdaş bir yn vermek, ağdaş yurttaşl

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Mineraller

?Sodyum :Vcut dokularını esnek tutar.Vcuttaki su miktarını dzenler. Adalelerin esnekliği iin nemlidir. ?Klor:Sodyum ile birlikte vcudun su dengesinde etkilidir. zellikle hazım aısından nemlidir, nk mide asidinde de klor bulunur. ?Potasyum:Vcuttaki sıvı dengesini, adale ve sinir fonksiyonlarını dzenler. Kıramlara karşı ok etkilidir. Vcudun asit dengesi iin nemlidir. Vcudun enzimlerini aktifleştirir. ? Kalsiyum:Kemik, diş yapısının gelişmesini etkiler. Kansızlıkta ve sinirlerin adale hcrelerine naklinde nemli rol oynar. ? Slfat : Hazmı kolaylaştırır. Ciğerleri aktifleştirir. Saların, tırnakların ve cildin glenmesini sağlar. ? Magnezyum:Sinirleri kas hcrelerine iletir. Bedenin sakin olmasını sağlar. ? Demir Kandaki oksijenin yenilenme

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Soğuk, Rüzgârlı ve Aşırı Kuru Hava

Soğuk, Rzgrlı ve Aşırı Kuru Hava: Cildimizi kt hava koşullarından korumalıyız. Soğuktan cilt gerilir ve atlar. Rzgardan aşırı nem kaybedip kurur. Bu nedenle su imeli, cildin nemlenmesi ve yağlanması sağlanmalıdır. Yağlama ile cilde biraz esneklik kazandırılıp onun atlaması, kuruması nlenebilir. Fakat aşırı yağlanma derinin gzeneklerinim kapatıp cildin hava almasını nleyebilir. Siyah ve beyaz nokta oluşumu kolayla-şıp cilt hava almazsa rengi solgunlaşır. Bundan tr cilt zerine yağ srlp yarım saat sonra cildin zerinde kalan artık yağ tabakasının temizlenmesi gerekir ki derimiz soluma grevini iyi yapsın. DERLEYEN.EDİTR İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Beslenme Ve Un

Buğday, avdar, mısır, darı, arpa, pirin gibi bitkilerin unları, ekmek, yufka, brek veya bulgur ve irmik gibi şekillerde ok miktarda tketilmektedir. Bunların iinde B vitamini bulunur. Bu vitaminler tanelerin kepeğindedir. O yzden un ne kadar esmer olursa o kadar faydalı olur. Kepekli un mamulleri bağırsakları alıştırır, pekliği nler, kepekli un yiyen halk kitlesi iinde kanser az grlmektedir. Hububat eşitlerinin ayrı ayrı zellikleri olduğu iin ara sıra hepsinden yenmelidir. DERLEYEN.EDİTR İletişim:bilgi@gencogrenci.com

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Giyinme

Eskilerde doğurganlığın sembol 'byk kalalı kadın' kabul grrken, ressamların tablolarını, erkeklerin hayllerini byle kadınlar sslerken. Şimdilerde ise gğs 90, bel 60, kala 90, boy 1.70'in st orantısı kabul ve beğeni gryor. Erkeklerde ise pek fazla bir değişiklik olmadı. Erkeklerde uzun boy, dar kalalar ve gc sembolize eden geniş omuzlar her zaman olduğu gibi yine revatadır. Bu nedenle erkek ceketlerinde byk vatkalar kullanılmaktadır. Yalnız bu vatka byklğ kafanın byklğ ile orantalı olmalıdır. Yoksa byk vatkalı ceket giyenler 'kafasız' gibi grnebilirler! Ceket kol boyu da boyunuzun uzun veya kısa grnmesinde ok nemli bir noktayı teşkil eder. İdeal kol boyu avu iinin kol ve elin birleşme izgisinden bir santim aşağıda olmalıdır.

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
SINAV 24 - Bilinçaltı Teknikleri İle Kolay Matematik

Durup başarıyı bekleyemezdim ben de onu beklemeden yola ıktım. Başarı; zmler bulmanın ve harekete gemenin sonucudur. Biraz sabrın yardımıyla, gerek isteklerinize ve bilgeliğinize etkin şekilde danışarak, zorlu kararlar almak ve sorunları yaratıcı şekilde zmek beyin gcnz kullanma yolunda ok yol almanızı sağlayacak ve ğrenme etkinliğinizi daha st dzeye taşıyabileceksiniz. Sizin iin belki bir işkence olan matematik işlemleri daha kolay olacak. Sizin potansiyeliniz ok byk, bunu kullanmanın yolu da o sihirli yerde; gizli beyinde... Sizin iin hazırladığımız Bilinaltı Teknikleriyle Kolay Matematik zihinsel matematik becerilerinizin farkına varmak ve daha st seviyeye taşımak iin işinize yarayabilecek ve kolayca uygulayabileceğiniz ok sayıda test ile pratikliğinizi arttıra

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
SINAV 24 Bilinçaltı Teknikleri İle Motivasyon İç disiplin Öz Güven

Bu kitabı yazmak iin iki byk hedefle yola ıktık. Birincisi; size ilham olmak, ikincisi ise, edineceğiniz bilgilerin iinizde oluşturacağı rzgrın etkisiyle hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlamak. nk insan sadece istediklerini alır, istemeseydiniz kapağını bile amazdınız bu kitabın. İlerleyen blmlerde ne demek istediğimi ok daha iyi anlayacağınıza eminim, nk hayatınızdaki en nemli kişi iin, yani kendiniz iin okuyorsunuz bu kitabı. Belki hi fark edemediklerinizi fark edecek, bekli de yeri gelince iinizden bizim deli olduğumuzu syleyeceksiniz. Hatta kendinizi alamayıp başkalarına da bundan bahsedeceksiniz. Bilinaltı Teknikleriyle Motivasyon - İ Disiplin zgven sınav stresi kaygı ve motivasyon kitabının ilk blmnde sınavlara hazırlanan kişilerin yaşadık

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
Sınav 24 "Bilinçaltı Teknikleri İle Süper Öğrenme "

Beyin bu gezegendeki en karmaşık, dikkat eken ve gizemlerle dolu bir yapıdır. Yapılmış birok araştırmaya rağmen beyin zerine hala bilmediğimiz ok şey var. İnsan beyninin potansiyelinin gerektiği gibi değerlendirilmediğinden eminiz. Beynimizin sadece %1ini kullandığımız şeklindeki yaygın bir gerek var ortada İyi haber şu ki, yaşınız veya iinde bulunduğunuz koşullar ne olursa olsun, hayatınızın en gzel dnemi e��er siz isterseniz hala nnzde olabilir nk beyin gcnn ok byk bir kısmı kullanılmamış olmakla kalmaz, keşfedilmemiş de olabilir. Bu yalnızca ok iyi bir haber değil, mkemmel tesi bir haber... İşte bu kitap o muazzam ve kullanılmayan beyin gcnz geliştirmeniz hedefi ile hazırlandı Sizin iin hazırladığımız kitapız, beyin, b

Eklenme Tarihi: 2012-03-09
Kategori: Kişisel Gelişim  
SINAV 24-TEST ÇÖZME - HIZLI OKUMA

Okuma servenine, 6 - 7 yaşlarında ilkokulda başlıyoruz. Şu ana kadar ğrendiklerimizin ok byk kısmını okuyarak elde ettiğimize gre bundan sonra da hep daha etkili okumanın abası iinde olmalıyız. Verimli ve etkili okuma becerisini kazanmak ve �sınava hazırlanırken elimi abuk tutmalıyım, sınavda yetmeyen zamanın nasıl yetmesini sağlayabilirim?� diyorsanız okumaya karar verdiğiniz elinizdeki bu kitap tam sizin gre� Size sevindirici haberlerimiz var: Okumanız kesinlikle daha etkin bir hale gelecek ve sınavlara hazırlanırken zamanınızı daha etkin kullanarak kendinize daha fazla zaman ayırabileceksiniz. Dahası yetmeyen zamanınız yetecek, hatta stne zaman artacak dersek ne dersiniz? Artık bunu siz de yapabilirsiniz� Bilinaltı Teknikleriyle Hızlı Okuma - Pratik Test zme Teknikleri okumanın bu ok boyutlu işlevi ekseninde dşnme ve zihninizi kullanm

Gösterilen Makale 301-320 (Toplam Makale 1197)
Sayfa:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60