HIZLI OKUMA

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Kategori: HIZLI OKUMA  
Hızlı Okuma Kursu Antalya

Hızlı Okuma Nedir Okuma esnasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında, aynı bir fotoğraf makinesi gibi, gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder, bir araya getirir ve fikre ulaşır. Hızlı Okuma tekniği, çeşitli göz egzersizleri yardımıyla, göz algılama kapasitesini ve duraklama esnasında gözün okuma alanını geliştirme temeline dayanmaktadır. Eğitim neticesinde, okuma ve anlama hızları %200-400 oranında yükselir Haliyle, Hızlı Okuma tekniği metnin sadece belirli bölümlerine bakarak uygulanan bir göz gezdirme ya da çapraz okuma yöntemi değildir. Metnin tümünü, daha doğru bir odaklanma ve daha hızlı bir algılama ile okumaktır. HIZLI OKUMA YÖNTEMLERİ Göz Devinimlerimiz: Daha hızlı okumak, etkili bir okuyucu olabilmek için gözleri

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Kategori: HIZLI OKUMA  
Hızlı Okuma Nedir?

Hızlı Okuma Yöntemlerini Kullanmak Niçin Önemlidir? Okumak, bilmenin ve öğrenmenin en basit ve etkili yoludur . Çünkü, insan bilgilerinin %80'den fazlasını okuyarak kazanır. Zaman ise insanın en büyük sermaye kaynağıdır. Bu sermayeyi gereksiz harcamak hatta yok etmek büyük bir kayıptır. Örneğin : 500 sayfalık bir kitapta, yaklaşık 135.000 sözcük bulunur. Bir insanın normal okuma hızı yaklaşık dakikada 150 sözcüktür. Hızlı okuma yöntemlerinden haberdar olmayan bir insan bu kitabı 15 saatte okur. Eğer hızlı okuma yöntemleriyle okuma hızını çok değil, 1000 kelimeye çıkarabilse, bu kitabı 2,5 saatte anlayarak okuma şansı elde edebilir. Sadece bir kitapta gereksiz harcanan 12,5 saat! Birde bu zarara diğer okunan kitaplardaki kayıpları da eklersek karşımıza ne çıkar siz düşünün. Bu zarardan kurtulmanın yolu, hızlı okuma yöntemlerini öğrenerek uygulamaktır. Hızlı okuma, zamandan tasarruf etmektir. Neden Daha Hızlı ve Etk

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Kategori: HIZLI OKUMA  
Hızlı Okuma

Okuma faaliyeti sırasında, göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; belirli anlarda duraklama yapar; bu duraklamalar sırasında, aynı bir fotoğraf makinesi gibi gördüğü sözcüklerin fotoğrafını çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri çözümler, bir araya getirir ve anlatılmak istenen fikre ulaşır. Hızlı okuma eğitiminin esasları: * Gözü daha hızlı görmeye alıştırmak. * Bir defada 2,3,4 kelimeyi birden okumayı öğretmek. * Tamamıyla sessiz okumaya alıştırmak. * Gereksiz geri dönüşleri, tekrar okumaları önlemek. * Anlayışı çelmeleyen düşünüş engellerini kaldırmak. İlk önce her satırda gözün kaç kere durakladığını tespit etmek gerekmektedir. Ona göre hızlı veya yavaş okuyucu olduğumuzu anlarız. Önce denemelerle dakika tutarak okuma hızınızı ölçün. Sonra parçayla ilgili soruları yanıtlayıp yüzde olarak anl

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Kategori: HIZLI OKUMA  
Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma Yöntemleri ile bilgi ve hızlı okumaya ilişkin bazı öneriler aşağıdaki gibidir; Kolon Okuma : Günümüzde metinler gittikçe daha dar kolonlar halinde basılmaktadır. Gazetelerde dergilerde kolonlara daha sık rastlanmaktadır. Bu kolonlar, ortalama 5-7 cm den oluşan sıfatlardan meydana gelmektedir. Dar kolanlar büyük bir gidiş- gelişi zorunlu kılan geniş satırlardan daha kolay gözden geçirilmektedir. Diğer yandan yukarıdan aşağıya doğru okuma dikkati daha çok uyarmaktadır. Dar kolonlar genellikle her satırda bir ya da iki sapmayı gerektirdiğinden, ritim konusunda büyük yarar sağlamaktadır. Göz Gezdirme : Görme yelpazemiz genişledikçe, metnin bütününü dikkatli bir şekilde görme, düşünceleri yakalama hızına da ulaşırsınız. Bütünlüğü korumak : Okumayı yavaşlatan unsurlardan biri kelimeleri anlamaya çalışmaktır. Kelime kelime okumak ve anlamadığınız cümleyi tekrar okum

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Kategori: HIZLI OKUMA  
Hızlı Okuma Kursları

Okuma hızınızı 2-4 kat daha arttıracaksınız. Okuduklarınızı daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Okuduklarınızı daha konsantre, etkin ve hızlı bir şekilde özümseyen değerlendiren ve daha iyi zihinde tutan, verimli okuyucu durumuna geleceksiniz. Göz sağlığı ve kaslarınız ciddi anlamda gelişecek. Sınava giren öğrenciler için anlayarak hızlı soru çözme zamanı kazandırır. Anlayarak hızlı okuma eğitimleri ile dikkat, konsantrasyon ve anlama düzeyinizi arttırarak, 1 dakikada ki okuma hızınızı minimum 2 hatta 3-4 kat arttırmak ister misiniz? Hızlı Okuma Kursu İçerik; Okuma-Göz, Okuma-Beyin İlişkisinin anlatılması Etkin Okuma Metotlarının öğretilmesi Beynimizin Sınırları Ve Özellikleri konusunda bilgi verilmesi Göz Kaslarını Geliştirme Çalışmalarının öğretilmesi ve uygulanması

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Kategori: HIZLI OKUMA  
Hızlı Okuma Eğitmenliği

Programa katılanlara ‘’Hızlı Okuma’’ Eğitimi sürecini profesyonel olarak yönetme bilgi ve becerisini yerleştirmek. Öğrencide okuma ile ilgili değişim ve dönüşüm dinamiklerini harekete geçirebilmesini sağlamak. Katılımcıların yeni okuma alışkanlıklarını kavrayıp mesleki ve özel hayatları içerisinde pratik bir şekilde uygulayabilmelerini sağlamak. Öğrenciyi hızlı okuma sistemi içinde tutacak, alışkanlık ve hayat başarısına ulaştıracak gerekli bir takım yöntemleri öğretmek. Bilinçaltı süreçlerini tanımalarını sağlamak ve aktif olarak kullanabilmelerine yönelik uygulamaları öğretmek. Hızlı Okuma Eğitmenlik Eğitiminin İçeriği;  Hazır bulunuşluk düzeyi  Hızlı okuma ve anlamaya yönelik mevcut olumsuz tutumlar  Bedensel ve zihinsel anlamda hazırlık  Öğrenme düzeyleri ve hızlı okuma etkinliğine uyarlama   

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: HIZLI OKUMA  
İyi Okuyucu

İYİ OKUYUCUNUN ÖZELLİKLERİ 1) Dakikada 400-800 kelime arasında bir hızla okuyabilirler. 2) Konuların anafikrini çabuk kavrayabilir. 3) Tekrar okumaya gerek duymaz, anladığı kısımdan şüphe etmez. 4) Satırlara takılıp zaman kaybetmez. 5) Dil, dudak ve ses teli yardımı almadan sessiz bir şekilde okur. 6) Ayrıntıları hızla okuyup geçer. 7) Dikkatini kolay kolay dış etmenlere yoğunlaştırmaz. 8) Saatlerce okuyabilir ve okuduğu herşey ona keyif verir. Bu özelliklere göre kötü okuma alışkanlıklarını kırmak için aşağıdakileri uygulamanızı tavsiye ediyoruz. -Kelime kelime okumaktan vazgeçin ve baktığınız yerlerdeki kelime sayısını maksimuma çıkartın. -Dudaklarınızı kıpırdatmamak için dişlerinizin arasına bir kalem koyun ve öyle okuyun.. -Geri dönüşlerin yaşanmaması için okuduğunuz kısımları bir kağıt

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Kategori: HIZLI OKUMA  
İZMİR ANLAYARAK HIZLI OKUMA KURSLARI

İzmir Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenmenin tüm dünyada geçerliliği kabul edilmiş bir bilimi ve sanatı vardır. Okuma ve öğrenme ile ilgili ne düşündüğünüz, ne hissettiğiniz ve geliştirmek için ne yapmanız gerektiği bu tekniklerin birer parçasıdır. Bir yolu da bu konuda gelişime olan isteğinizin ve değişme arzunuzun ne kadar kuvvetli olduğudur. Bu düşünce ve duygular olması gerektiği gibi yapılandırılmadığı sürece Hızlı Okuma ve Etkin Öğrenme ile ilgili gerekli gelişimi kaydetmekte güçlük yaşayabilirsiniz. Bu alanların en iyi şekilde dengelenmesi halinde “Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenme” kursu size bu becerileri kazandırmanın yanı sıra gelişime olan isteğinizi ve inancınızı da arttıracak ve yaşam kalitenizin yükselmesinde size yardımcı olacaktır. Türkiye’nin “NLP” ve “Anlayarak Hızlı Okuma ve Öğrenme Teknikleri” konusunda lider uzmanı tarafından tasarlanmış bu kurs; sizi çok daha kısa sürede okuyup anlayabilen, kısıtlı olan zaman

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Kategori: HIZLI OKUMA  
İzmir Hızlı Okuma Eğitimi

Öncelikli olarak hızlı okumanın anlama kabiliyetini azaltmadığını, azaltmaktan ziyade ciddi oranda artırdığını ifade etmek gerekiyor. Normal okuma hızıyla okuyan bir birey bir dakika içerisinde 200 kelime okuduğunda bunun %60′ını aklında tutabilirken hızlı okuyan bir kişi dakikada 800 kelime okuduğunda okuduğu metnin %80′inden fazlasını daha sonra hatırlayabilir. Bunun nedeni ise, daha hızlı okuduğunuz zaman beyin konunun bütünlüğünü daha kolay bir şekilde kavrar, siz de zaman ve enerjiden ciddi anlamda tasarruf etmiş olursunuz. NEDEN HIZLI OKUMA ? "Niçin hızlı okumaya ihtiyaç duyulur? Bu tür okumanın yararları nelerdir ?" İnsanlar okuma konusunda mevcut kapasitesinin tamamını kullanamamaktadır. bilim alanındaki gelişmeler, öğretim sırasında okunması gereken belgelerin her geçen gün biraz daha artması karşısında insanlar çaresiz kalmakta; zaman konusunda sıkıntı çekmektedir. Yapılan araştırmalar, ortalama

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Kategori: HIZLI OKUMA  
Hızlı Okuma İzmir

• Eski okuma hatalarından kurtulmak, yeni ve etkili okuma becerini kazanmak • Göze gerçek görme yeteneği kazandırarak, görme, tanıma, belleme ve zihinsel ayrımlaştırma becerisinin geliştirilmesi • Okuma hızının en az 2 -3 kat, ortalama olarak 5- 6 kat civarında artırılması • Dikkat ve konsantrasyon düzeyinin ortalama % 80 civarında artırılması • Anlamada hiç bir kayıp olmaksızın, okunanı anlama yüzdesinin ciddi anlamda artırılması • Hızlı ve etkin okuma tekniklerinin öğrenilmesi ve aktif bir şekilde kullanımı • Okuyarak öğrenilen bilgilerin hafızada tutulabilme tekniklerinin öğrenilmesi • Okuma konsantrasyon düzeyinin artırılması ve okumanın zevkli bir hale getirilmesi HIZLI OKUMAYA İLİŞKİN SORULAR: ORTALAMA NE DÜZEYDE HIZ ARTIŞI SAĞLAYABİLİRİZ? Kurslarımızda,

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Kategori: HIZLI OKUMA  
Hızlı Okuma Teknikleri

Okuma esnasında göz metin üzerinde soldan sağa doğru kayar; her kelime üzerinde duraklar. Bu duraklamalar esnasında aynı bir fotoğraf makinesi gibi gördüğü kelimenin resmini çekip beyne gönderir; beyin de daha önceden öğrenmiş olduğu bu sembolleri deşifre eder bir araya getirir ve fikre ulaşır.Metinde yazılmış olan bilgileri algılayıp,değerlendirip.depo etmeye çalışır.Bu bilgileri daha önce öğrenilip depo edilmiş bilgilere entegre etmeye çalışır. Hızlı Okuma tekniği çeşitli göz egzersizleri vasıtasıyla göz algılama kapasitesini ve duraklama esnasında gözün okuma alanını geliştirme temeline dayanmaktadır. Eğitim neticesinde okuma ve anlama hızları 0-400 oranında yükselirBu uygulamalar gözün okuma kapasitesiyle birlikte,gözün görme kaabiliyetlerini de artırır. Haliyle Hızlı Okuma tekniği metnin sadece belirli bölümlerine bakarak uygulanan bir göz gezdirme ya da çapraz okuma yöntemi değildir. Metnin tümünü daha doğru bir odaklanma ve daha hızlı bir algılam

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Kategori: HIZLI OKUMA  
HIZLI OKUMA EĞİTİMİ

Hızlı Okumanın Olumlu Etkileri ; Yapılan araştırmalara göre, hızlı okuma dersleri sonrasında ilköğretim öğrencileri dakikada ortalama 2-3 bin kelimelik okuma hızına ulaşılabiliyor. Yapılan bir araştırma, hızlı okuma dersleri sonrasında ilköğretim öğrencilerinin dakikada ortalama 2-3 bin kelimelik okuma hızlarına ulaşılabileceğini ortaya koydu. HIZLI OKUMA EĞİTİMİ YÜZDE 70 ETKİLİ; Beynin bütünü algılama, gözün ise geniş alanları görme becerisi üzerine temellenen araştırma, hızlı okuyan öğrencilerin yüzde 70 oranında anlama becerisi gösterdiklerini de gözler önüne serdi. Okullara hızlı okuma dersi acilen gerekli. Okuma-yazma öğretilmeye başlandığında aynı anda hızlı okuma tekniklerinin de öğretilmesi gerekiyor, "İlköğretim birinci sınıftan itibaren verilen hızlı okuma eğitimini matematik mantığına dayandırarak yürütüyoruz. Hızlı okumada ezberden çok mantıksal analizler önemli".Yapılan araştırmalar, İlköğ

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Kategori: HIZLI OKUMA  
Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı Okuma Teknikleri:Hızlı okunan yavaş okunandan daha iyi anlaşılır. Göz bir satırı okurken düz olarak izlemez. Okuma, gözün sıçrama ve kısa süreli sabitleşmeleriyle gerçekleşir. Kötü okuma alışkanlığı olanlar geri sıçramalar ve görsel gezintiler yüzünden çok zaman kaybederler. • Geri sıçramalar önlenebilir. Çünkü bunlar büyük çoğunlukla endişeden kaynaklanmaktadır. • Gözün her sabitleşmesi 1/4 sn sürebilir ve bu arada 3-5 kelimeyi içine alabilir. • Hızlı okuyan bir göz bir sayfada 500 yerine 100 sabitleme yapar ve daha az yorulur. • Yavaş okuyan ağır ve sıçramalı okuduğu için sıkılır ve dikkati kolay dağılır. • Okuma hızını 100-200 kelimeden 500-1000 kelimeye kadar çıkartmak mümkündür. • Hızlı okuyan daha iyi anladığı için, dikkatini daha uzun sürdürür ve kendisi için önem taş

Eklenme Tarihi: 2016-01-27
Kategori: HIZLI OKUMA  
İzmir Hızlı Okuma, Hızlı Okuma İzmir,   Hızlı Okuma Eğitimi ,

İzmir Hızlı Okuma, Hızlı Okuma İzmir, Hızlı Okuma Eğitimi ,  1000 Sayfalık Bir Kitabı 4 Saatte Okumak Artık Hayal Değil!  Okuduğunuz kitaplar elinizde haftalarca sürünüyorsa,  Okuma hızınız yavaşsa,  Az zamanda çok okumanız gerekiyorsa,  Okurken yoğunlaşma sorununuz varsa,  Cümleleri anlayabilmek için tekrar tekrar okuyup vakit kaybediyorsanız,  Okuduklarınızı tam olarak anlamakta zorluk çekiyorsanız,  Ağır metinlerin içinde kayboluyorsanız...  Kısaca, okumak size zor, yorucu ve keyifsiz geliyorsa İŞTE DOĞRU YERİ OKUMAKTASINIZ! Bu programda okuyucunun mevcut okuma alışkanlıklarını belirleyip, anlayarak okuma hızını en az 3 kat köklü bir şekilde arttırmak hedeflenmekte ve bunun % 100 GARANTİSİ VERİLMEKTEDİR! Kendi kalitenizi artırmanın e

Gösterilen Makale 1-14 (Toplam Makale 14)
Sayfa:1