Zeki İnsanın Özellikleri

Ortalama bir insan:
- Kelime ve kavram hazinesi bakımından zengin bir hafızaya sahipse,
- Kolay öğrenebilme kabiliyeti varsa,
- Bildiklerini yeni problemlere uygulayabiliyorsa,
- Mantıklı akıl yürütebiliyorsa,
-  Kendi ruhî, sosyal ve kültürel uyumu açısından yerinde kararlar alabiliyorsa "zeki" sayılmaktadır.
Şuur gibi açık uçlu bir kelime olduğu için zekânın evrensel bir tarifi yapılamamıştır.
Bu sebeple zekânın sınırlarını çizmek çok zordur.
İç ve dış çevrenin devamlı etkileşimi altında olan zekâ, ruhî fonksiyonlarımızın bir tezahürüdür, idrâk ve şuurla beraber zihnî faaliyetlerin en üst seviyesinde yer alır.
Gerçek zekâ, bir kişinin davranışlarının bütünüyle dikkate alınması suretiyle belirlenebilir. Bu yüzden zekâ kendini daha çok davranışlarda gösterir. Şuurlu her davranış zekânın ürünüdür.
ZEKİ İNSAN ATİK OLUR!
Zekâ tıpkı şuur (bilinç) gibi bütünüyle açıklığa kavuşturulmamış bir kavram olduğundan, buna getirilecek bir tarifin herkes tarafından kabul edilmesi imkânsızdır.
İki milimetre kalınlığındaki beyin kabuğu (korteks) beynin yeni çağrışımlar meydana getirmede en etkili bölümüdür.
İnsan beyninin kabuğu son derece kıvrımlıdır, ancak bu kıvrımlar düzeltildiğinde dört daktilo sayfası uzunluğunda bir yer kaplar. Halbuki şempanzelerde bunun boyutu bir daktilo sayfası, maymunlarda bir kartpostal, farelerdeyse bir pulunki kadardır.
Belirgin bir zekâya sahip kişi genellikle "atik" ve bir anda çok sayıda düşüncenin altından kalkabilen biriymiş gibi görünür. Gerçekten de zekâ bölümünüzün (IQ) belirlenmesinde en önemli iki unsur, belli bir süre içinde alışılmışın dışında kaç soruyu cevaplayabildiğiniz ve kafanızda canlandırdığınız yarım düzine işareti aynı anda değerlendirirken ne kadar başarılı olduğunuzdur.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Zeki İnsanın Özellikleri - zekiler - insanlar -

Yorumlar