Zekâ, Kütüphaneye Benzer!

Zekâyı ne kalıtım ne de çevre etkilerinden sıyırarak açıklayabiliriz. Söz konusu potansiyelimizi o kadar çeşitli şekillerde sergileyebiliriz ki, hemen hemen bütününü kapsayacak bir tarif bu sebeple çok zordur, belki de imkânsızdır.
Ayrıca konuya hangi açıdan yaklaşıldığı da zekâ tanımlarımızı etkilemektedir.
Bir analoji yapmak gerekirse, zekâyı kütüphanemizdeki bütün kitaplara benzetebiliriz. Bu kitapları renklerine, hacimlerine, muhtevalarına vb. göre farklı farklı sınıflayabilir, ayrı bir kütüphane tarifine ulaşabiliriz.
Zekâ kütüphaneye benzer aslında... İşimize yarayan kitapları ya da içindekileri uygun-zaman ve zeminde gerektiği ölçüde kullanırız. Bu kütüphanedeki kitaplardan hangilerini daha iyi bildiğimiz ve hayatımızda daha iyi kullandığımız konusunda şahsî farklılıklarımız vardır: Kimimiz sözel, kimimiz sayısal kabiliyetlere daha fazla sahibizdir. Zekânın gücü, hızı ve kapasitesi her insanda aynı değildir.

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Zekâ - Kütüphaneye Benzer - zeka - kütüphane -

Yorumlar