Dil, zekânın en belirleyici özelliği

İnsan zekâsı öncelikle beynin dil gibi belli alanlarda uzmanlaşmasının ürünüdür. Dil insan zekâsının en belirleyici özelliğidir.
Söz dizimine çok yakın bir şey olan önceden tasarlama da insan zekâsının önde gelen özelliklerinden biridir. İnsanın tasarlama becerileri hikâye meydana getirme yeteneğinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü genellikle bir hâdisenin akışını kafamızda canlandırıp bunun başkaları üzerinde nasıl bir etki meydana getireceğini düşündükten sonra o fiili yapıp yapmayacağımıza karar veririz.
 

DERLEYEN... (EDİTÖR)
İletişim:[email protected]

Bu makale şu konularla ilgili olabilir :Dil - zekânın en belirleyici özelliği - insan dili - zekalar -

Yorumlar