Aile Danışmanlığı

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Bursa Koçluk

Koçluk Nedir? Koçluk kişi ya da kurumların şu an içerisinde oldukları yerden olmayı arzu ettikleri yere geleceğe odaklanarak ve harekete geçerek varmalarını sağlayan bir sistemdir. Koçluk performans geliştirmede ve her türlü öğretinin kazanılması sürecinde en hızlı yöntemdir. Bu anlam da koçluk hayat boyu süren bir öğrenme sürecidir. Koçluk profesyonel bir diyalog ve etkin bir iletişim şeklidir. Koçluk hedefe ulaşmada belirlenen en kısa yoldur… Koçluk akıl vermez, yargılamaz, yön göstermez, nedenlere ve geçmişe odaklanmaz, sorunlara takılmaz, olumsuz açıdan bakmaz, sizi sınırlamaz, sizi cezalandırmaz, geçmişinizi deşmez. Koçluk çalışmaları, kişinin kendi gücünü fark etmesini ve içindeki cevapları bulmasını içerir. Koç; Kişilerin daha iyi hedef belirlemesine ve sonra da o hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur. Onları kendi başlarına yapabileceklerinden daha fazlasını yapmaya yönlendirir. Daha hı

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Antalya Diksiyon Kursu

Diksiyon, konuşulan dilin incelenmesi ve etkin bir şekilde kullanılması anlamına gelmektedir. Fonetik bilimi sesleri veya fonemleri inceler; diksiyon ise konuşma sanatı ve tekniği şeklinde fonetik bilimini tamamlayıcı bir görev üstlenir. Bir şiiri, bir nutku, bir piyesteki rolü seslendirmek, okuma tarzını belirten "diksiyon" sanatı, konuşma organlarının, yatkın veya çalışmayla daha işlevsel hale gelmiş olmasını gerektirir. Diksiyonun belli başlı bölümleri bulunmaktadır: heceleri belirtme, telaffuz etme, noktalama, ses perdesini düzgün ayarlama, inşat gibi. Kimi zaman ton ve tarz bakımından suniliğe kaçan, kimi zaman da günlük konuşma diline, gerçek söyleyiş şekline yaklaşan diksiyon, edebiyat ve tiyatro anlayışıyla bağlantılı bir şekilde gelişmiştir. Bazen bir tek kelimenin telaffuzu bile, o kişinin geçmişini, öğrenim derecesi, zihin faaliyeti ve yeteneği hakkında fikir verebilir. Ses; dalgınlık, kayıtsızlık, korkma, utanma, kibirlilik, ken

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
Nlp Nedir?

Kişi, sahip olduğu mevcut seçeneklerden en iyisini seçer ve her davranışının altında olumlu bir niyet vardır. Kişi, daha iyi bir seçeneği olduğu zaman onu seçer. NLP kişiye yeni seçenekler yaratma konusunda yardımcı olur. Zihin ve beden aynı sistemin parçalarıdır ve birlikte hareket ederler. Birbirlerini sürekli etkilerler. Yani, zihinsel durum beden fizyolojisini, bedenin fiziksel durumu da zihinsel durumu etkiler. Bu ilkenin sonucu olarak; kişi düşünme şeklini değiştirerek, fizyolojisini etkileme gücüne sahiptir. Ya da fiziksel durumunu, beden duruşunu değiştirmek suretiyle, o anki duygu ve düşüncelerini değiştirebilir. Dil, yaşadığımız deneyimlerin ikinci elden temsil edilmesidir. Bunun doğal sonucu, kelimelerin anlamının kişiden kişiye değişmesidir. Yani sözcüklere yüklediğimiz anlamlar farklılıklar taşır. NLP’ye göre bunun farkında olmak, iletişim becerimizi arttırır. Sağlığımızı etkileyen unsurlar arasında yaşamı nasıl algıladığımız, karşılaştığım

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
NLP İzmir

NLP(Neuro Linguistic Programming),düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek, kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşmak için bu süreçleri en etkin nasıl kullanabileceğini öğreten bir çalışma alanıdır. NLP hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü teknikler ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan bir uygulama felsefesinden oluşmaktadır. NLP Temel Eğitiminin Amacı; Kişilerin potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanabilmelerini, yaşamlarında öncelikli hedeflerini belirleyebilmelerini, hedeflerine ulaşma kararlılığını sürdürebilmelerini, farkındalıklarını artırabilmelerini, davranış esnekliği kazanmalarını, etkili iletişim kurabilmelerini, çatışmaları ve sorunları yönetebilmelerini sağlamak için gerekli olan temel bilgi ve becerileri NLP teklikleri ile uygulamalı olarak aktarmaktır. NLP kısaca beynimizi anlama ve onu en etkin biçimde kullanma yollarını öğreten bir teknik, bilim ve sanattır. İş hayatından sosyal fobileri yok

Eklenme Tarihi: 2012-01-28
İzmir Aile Danışmanlığı

Eş-evlilik ve aile danışmanlığı evli, nişanlı, birliktelik yaşayan çiftlerle veya bir evde yaşayan tüm aile üyeleri için yapılan danışmalardır. Evlilik öncesi danışmanlık ise evlilik kararı almış çiftlerle hem evlilik öncesindeki hazırlık sürecinde hem de birlikte geçirecekleri hayatlarında sağlıklı bir yol izlenebilmesi adına yapılan danışmanlık faaliyetleridir. Aile üyeleri veya birliktelik yaşayan çiftler arasındaki mevcut iletişim bir sistem içinde var olur ve danışmanlık süreci boyunca da tüm sorunlar ve ilişkiler bu sistem içinde değerlendirilir. Ele alınan her sistem kendi içinde değerlidir ve özeldir. Fakat zaman zaman sistem içerisinde bir takım aksamalar, çatışmalar ya da kopmalar görülebilir. Bu tür zamanlar içerisinde problemleri çözebilmek amacıyla uzman bir kişinin desteğine gereksinim duyulabilir. Aile bireylerinden birinin kaybı durumunda ise eğer kaybedilen kişi ebeveynlerden biri ya da her ikisiyse hayatta kalan aile üyeleri bu durumda büyük üzün

Gösterilen Makale 1-5 (Toplam Makale 5)
Sayfa:1